Nr. 2297 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari

  • 23.02.2024
  • 344
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Dubăsari
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Gafeli Alexei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Dubăsari, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari îi revine candidatului supleant Driga Stepan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea nr. 82 din 23 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Berzan Galina de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 38, 45 lit. b) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gafeli Alexei ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul raional Dubăsari.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari candidatului supleant Driga Stepan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Driga Stepan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 februarie 2024
Nr. 2297