Nr. 3007 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău

  • 26.11.2019
  • 1214
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Leahu Ilie ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi îi revine candidatului supleant Erhan Sergiu de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 14 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Leahu Ilie ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, candidatului supleant Erhan Sergiu de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Erhan Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 26 noiembrie 2019
Nr. 3007