Nr. 3833 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni

  • 13.08.2015
  • 1946
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Ialoveni

 

            Secretarul Consiliului raional Ialoveni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Busuioc Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni îi revine candidatului supleant Tonu Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 26 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Busuioc Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Ialoveni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni candidatului supleant Tonu Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Tonu Grigore asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 13 august 2015

Nr. 3833