cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei

  • 04.12.2012
  • 2028
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Orhei

 

Consiliul raional Orhei, prin decizia nr. 5/20 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Golub Tudor, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunei nominalizate.

       În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliulraional Orhei îi revine candidatului supleant Dulgher Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011.

În temeiul art.18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

       

        1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei.

        2. Se atribuie mandatatul de consilier în Consiliul raional Orhei candidatului supleant Dulgher Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

       3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                              Iurie CIOCAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                     Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 4 decembrie 2012

Nr. 1568