Nr. 452 - cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral

  • 26.04.2022
  • 1791
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral
al Comuniștilor și Socialiștilor și a simbolului electoral
 
În data de 22 aprilie 2022, la Comisia Electorală Centrală a fost depusă cererea privind înregistrarea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile locale noi din 29 mai 2022.
Conform proceselor-verbale ale organelor abilitate ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, la 22 aprilie 2022, a fost semnat Acordul de constituire a blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile locale noi din 29 mai 2022 cu denumirea integrală Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, iar denumirea prescurtată „BECS”
 În baza acordului de constituire, a fost format Comitetul Executiv al blocului electoral din 6 membri, dintre care doi copreședinți, domnii Adrian Lebedinschi și Veaceslav Nigai.
 Cei doi copreședinți au fost împuterniciți să reprezinte blocul în raport cu autoritățile publice, inclusiv cu organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, să semneze acte în numele acestuia, inclusiv cererile de înregistrare a candidaților la funcția de primar și a listei consilierilor în consiliile locale. Comitetul Executiv al blocului electoral a fost împuternicit să desemneze reprezentanții și observatorii în organele electorale, precum și persoanele de încredere, să decidă asupra modului de gestionare a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” al blocului, precum și să solicite confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul), să aprobe și, după caz, să modifice strategia electorală a blocului electoral, să desemneze și, după caz, să revoce candidații la funcția de primar precum și să aprobe listele consilierilor în consiliile locale din partea blocului electoral, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.
Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat, Comisiei Electorale Centrale, simbolul electoral care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.
În urma examinării materialelor prezentate s-a constatat corespunderea acestora prevederilor legale.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin. (4), art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se înregistrează Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile locale noi din 29 mai 2022, constituit de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile locale noi din 29 mai 2022, care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.
3. Comitetul Executiv al blocului electoral va desemna și revoca candidații la funcția de primar și va aproba listele consilierilor în consiliile locale din partea blocului electoral, va desemna reprezentanții și observatorii în organele electorale, precum și persoanele de încredere, va decide asupra modului de gestionare a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” al blocului, va aproba și, după caz, va modifica strategia electorală a blocului electoral și va îndeplini și alte atribuții stabilite conform acordului de constituire. Toate documentele din numele blocului electoral sunt semnate de un copreședinte, inclusiv cererea de înregistrare a blocului electoral și cererea de înregistrare a candidaților la funcția de primar și a listei consilierilor în consiliile locale.
4. Părțile constituante ale blocului electoral nu vor putea desemna de sine stătător candidați în una sau mai multe circumscripții electorale la alegerile locale noi din 29 mai 2022.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 26 aprilie 2022
Nr. 452