Nr. 4168 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Renato Usatîi

 • 03.09.2020
 • 2569
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Renato Usatîi

 

La data de 1 septembrie 2020, domnul Renato Usatîi, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Nostru” a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1. procesul-verbal nr. 31 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național  al Partidului Politic „Partidul Nostru” privind desemnarea domnului Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2.  lista în original și în copie a membrilor Consiliului Național  al Partidului Politic „Partidul Nostru”  participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3. lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4. declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6. demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);
 7. copiile statutului și certificatului de înregistrare a  Partidului Politic „Partidul Nostru”.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința  Consiliului Național  al Partidului Politic „Partidul Nostru” a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 11 din cei 16 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 5.15 al statutului Partidului Politic „Partidul Nostru”, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 48 din 27 februarie 2015, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Național al Partidului Politic „Partidul Nostru”.

Potrivit procesului-verbal nr. 31 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național  al Partidului Politic „Partidul Nostru”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Mihail Bușuleac. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 1 septembrie curent, conducătorul grupului de inițiativă a desemnat-o pe doamna Natalia Băleanu în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 100 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 100 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Renato Usatîi, desemnat de Partidului Politic „Partidul Nostru”.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Mihail Bușuleac.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) doamna Natalia Băleanu.

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

           Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4168 din 3 septembrie 2020

 

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Renato Usatîi în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 1.  

Bușuleac

Mihail

 1.  

Butuc

Sergiu

 1.  

Didilică

Dmitrii

 1.  

Ciubaciuc

Roman

 1.  

Untilă

Ion

 1.  

Petroe

Valeriu

 1.  

Stavila

Cristian

 1.  

Iuzva

Chirill

 1.  

Dimitriuc

Natalia

 1.  

Rența

Sergiu

 1.  

Holban

Anna

 1.  

Radov

Ivan

 1.  

Cernenchi

Iacov

 1.  

Mutaf

Nicolae

 1.  

Zîmțescu

Constantin

 1.  

Constantinov

Pavel

 1.  

Demian

Andrei

 1.  

Tîșcenco

Eldar

 1.  

Capsamun

Vasili

 1.  

Corja

Alexandru

 1.  

Viziru

Aliona

 1.  

Granovschi

Nicolae

 1.  

Mamatov

Iurie

 1.  

Ursu

Vladimir

 1.  

Parșicov

Nina

 1.  

Prutean

Serghei

 1.  

Scîntean

Elena

 1.  

Croitor

Mihail

 1.  

Lupan

Marian

 1.  

Cibotari

Nicolae

 1.  

Cîșlari

Igor

 1.  

Teut

Eugenia

 1.  

Ceban

Ion

 1.  

Tacu

Pavel

 1.  

Crețu

Ion

 1.  

Ceban

Maria

 1.  

Ghereg

Victor

 1.  

Druzi

Andrei

 1.  

Curbet

Igor

 1.  

Sanchez Hernandez

Tatiana

 1.  

Ghelbet

Iurie

 1.  

Lucaș

Nicolae

 1.  

Siceac

Dmitri

 1.  

Cașu

Ilian

 1.  

Biriucov

Sergiu

 1.  

Urecheanu

Sergiu

 1.  

Ceropita

Ivan

 1.  

Grijuc

Petru

 1.  

Gușan

Igor

 1.  

Zabalschi

Iurie

 1.  

Gnatiuc

Anatolie

 1.  

Bînzari

Svetlana

 1.  

Ceaicovscaia

Galina

 1.  

Craevscaia-Derenova

Cristina

 1.  

Lefter

Marcel

 1.  

Salețkaia

Natalia

 1.  

Malanciuc

Elena

 1.  

Negară

Marina

 1.  

Rusu

Angela

 1.  

Blînda

Irina

 1.  

Grinciuc

Simion

 1.  

Gudumac

Victor

 1.  

Tîrzilă

Virgiliu

 1.  

Crudu

Cristina

 1.  

Rusu–Pînzari

Livia

 1.  

Gulea

Tamara

 1.  

Covali

Vasili

 1.  

Perestan

Alla

 1.  

Gîrtopan

Veaceslav

 1.  

Rotari

Parascovia

 1.  

Malenchii

Ana

 1.  

Vlas

Alexandru

 1.  

Crîjanovschi

Ludmila

 1.  

Onysh

Angela

 1.  

Crîjanovschi

Ruslan

 1.  

Istratii

Mihail

 1.  

Vacaru

Ion

 1.  

Gorbatiuc

Ghenadie

 1.  

Gheorghelaș

Natalia

 1.  

Alexeev

Tatiana

 1.  

Banaru

Daniela

 1.  

Țurcanu

Igor

 1.  

Andrian

Cristina

 1.  

Dedov

Boris

 1.  

Conoș

Maria

 1.  

Pineaziuc

Irina

 1.  

Severin

Alexandr

 1.  

Bogatico

Victor

 1.  

Baibarac

Denis

 1.  

Ozarciuc

Andrei

 1.  

Tulicii

Serghei

 1.  

Sidorenco

Alexandr

 1.  

Rotari

Vitalii

 1.  

Mamaischi

Alexei

 1.  

Cuțac

Alexandr

 1.  

Spînatii

Vasile

 1.  

Deșan

Serghei

 1.  

Cireș

Lilian

 1.  

Andronic

Serghei

 1.  

Zadîr

Angela