Nr. 4231 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Alexandr Kalinin

 • 11.09.2020
 • 3861
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Alexandr Kalinin

 

La data de 10 septembrie 2020, domnul Alexandr Kalinin, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de către adunarea cetățenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:  

 1. procesul-verbal din 10 septembrie 2020 al adunării de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Kalinin Alexandr;
 2. lista, în original și în copie, a participanților prezenți la adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Kalinin Alexandr, din 10 septembrie 2020;
 3. lista membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului Kalinin Alexandr la funcția de Președinte al Republicii Moldova, inclusiv în format electronic;
 4. declarația privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și întrunirea condițiilor constituționale pentru a candida;
 5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6. demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă.

Conform documentelor prezentate, adunarea cetățenilor privind susținerea domnului Alexandr Kalinin în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat a avut loc la data de 10 septembrie 2020, la care au participat 88 de cetățeni.

Potrivit procesului-verbal al adunării din 10 septembrie 2020, grupul de inițiativă a fost format din 88 membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Iurie Tocari.

În cadrul adunării cetățenilor, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 10 septembrie curent, conducătorul grupului de inițiativă a desemnat-o pe doamna Olesea Șevcenco în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).    

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

La examinarea listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Alexandr Kalinin în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 88 de persoane propuse ca  membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

 1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 88 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Kalinin Alexandr în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea  cetățenilor.
 2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Iurie Tocari.
 3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) doamna Olesea Șevcenco.

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificări ulterioare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                           Vladimir ȘARBAN

 

Chișinău, 11 septembrie 2020

Nr. 4231