Nr. 4606 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești

 • 30.03.2016
 • 945
 • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești

 

În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarului comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4524 din 04 martie 2016, precum şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27 alin. (2), (3) și (7), 29 alin. (6) și 120 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte: 

  

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34 în componenţă numerică de 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Sărata-Galbenă nr. 20/34 după cum urmează:

 •  

Culeac Mihail

 • electrician, șef de gospodărie, Şcoala-internat auxiliară, s. Sărata-Galbenă, r-nul Hînceşti, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;
 •  

Galagan Doina

 • studentă, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal;
 •  

Iepure Tatiana

 

 • economist, secretarul Consiliului comunal Sărata-Galbenă,  din partea Consiliului comunal Sărata-Galbenă;
 •  

Nepomnisceaia Ana

 • economist, pensionară, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova;
 •  

Prozorovschi Nadejda

 • contabil, contabil-șef, Primăria Sărata-Galbenă, din partea Consiliului comunal Sărata-Galbenă;
 •  

Țabur Elizaveta

 • jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului Democrat din Moldova;
 •  

Vîhodeț Nadejda

 • educatoare, temporar neangajată în cîmpul muncii, din Registrul funcționarilor electorali.

3. Secretarul Consiliului comunal Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 9 aprilie 2016, secţiile de votare nr. 57, 58, 59, 60 și 61 şi, pînă la data de 19 aprilie 2016, birourile electorale ale secțiilor de votare.

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 7 aprilie 2016, spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa acestuia.

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 4 aprilie 2016, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 30 martie 2016

Nr. 4606