Nr. 3949 - cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a unor acte legislative

  • 02.06.2020
  • 1059
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a unor acte legislative
 
În urma analizei cadrului legal electoral și celui conex, precum și în scopul soluționării Adreselor Curții Constituționale emise după desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 și adoptarea Hotărârii nr. 34 din 13 decembrie 2016 „Privind  confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova”, în temeiul art. 18 alin. (2) și art. 22 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se aprobă propunerile de modificare a unor legi, conform anexei.
2. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se remite Guvernului Republicii Moldova și Parlamentului spre examinarea oportunității de modificare a legislației electorale și celei conexe.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 2 iunie 2020
Nr. 3949