Nr. 4149 - cu privire la înregistrarea Blocului electoral UNIREA și a simbolului electoral

  • 01.09.2020
  • 2437
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la înregistrarea Blocului electoral UNIREA

și a simbolului electoral

 

Pe 29 august 2020, la Comisia Electorală Centrală a fost depusă cererea privind înregistrarea Blocului electoral UNIREA pentru participare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

În conformitate cu Acordul de constituire, semnat la 29 august 2020, s-a decis formarea blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu denumirea integrală „Blocul electoral UNIREA” și denumirea prescurtată „Blocul UNIREA”.

Acordul a fost semnat și aprobat de către următoarele partide politice: Partidul Liberal (procesul-verbal din 27 august  2020 al ședinței Consiliului Republican al Partidului Liberal), Partidul Național Liberal (procesul-verbal nr. 03 din 27 august 2020 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Național Liberal), Partidul Politic „Partidul Popular Românesc" (procesul-verbal din 25 august 2020 al ședinței Biroului Politic al Partidului Politic „Partidul Popular Românesc") și Partidul Politic “UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” (procesul-verbal din 27 august 2020 al ședinței Biroului Politic al Partidului Politic “UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”).

 În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Politic al Blocului electoral UNIREA din 12 membri, dintre care 4 copreședinți – domnul Chirtoacă Dorin, domnul Calmîc Ion, doamna Potîng Tatiana și domnul Munteanu Valeriu.

Conform acordului, Consiliul Politic a fost împuternicit să reprezinte blocul în relațiile cu autoritățile publice, inclusiv cu organele electorale și cu alte persoane fizice și juridice, să aprobe și să revoce reprezentantul cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală, să desemneze reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, să aprobe și să revoce persoana responsabilă de finanțe, să decidă asupra modului de gestiune a contului bancar „Fond electoral” al blocului, să aprobe și să modifice strategia electorală a blocului, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.

În conformitate cu prevederile acordului, toate documentele în numele blocului vor fi semnate de copreședintele Consiliului Politic, domnul Chirtoacă Dorin, inclusiv cererea de înregistrare a blocului și demersul de înregistrare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova.

Deși, prin acord, Consiliul Politic a fost împuternicit cu atribuțiile sus-menționate, trebuie să reținem că, potrivit legii electorale, dreptul de a desemna reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, de a aproba și de a revoca persoana responsabilă de finanțe, de a decide asupra modului de gestiune a contului bancar „Fond electoral” al blocului și de a îndeplini și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral vor reveni candidatului desemnat de bloc, în cazul care acesta va fi înregistrat în calitate de concurent electoral.

Respectiv Consiliul Politic poate avea doar atribuțiile de desemnare a candidatului din partea blocului pentru funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile din 1 noiembrie 2020,  de retragere a acestuia în condițiile legii, de constituire a grupului de inițiativă și numirea conducătorului acestui grup, precum și aprobarea listei membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului.

Blocul electoral UNIREA a înaintat Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral reprezentând imaginea schematică a României Mari în care este încadrat cuvântul UNIREA (cu majuscule).

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral și ale Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale, aprobate prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 116/2016, cu modificările ulterioare.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), lit. b), art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 116/2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se înregistrează Blocul electoral  UNIREA  pentru participare la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, constituit de către partidele politice: Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” și Partidul Politic “UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”.

2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral UNIREA reprezentând imaginea schematică a României Mari în care este încadrat cuvântul UNIREA (cu majuscule).

3. Consiliul Politic al Blocului electoral  UNIREA va decide desemnarea și retragerea candidatului la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, constituirea grupului de inițiativă. Actele de desemnare vor fi semnate de către domnul Chirtoacă Dorin.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 septembrie 2020

Nr. 4149