Nr. 2553 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale

  • 06.08.2019
  • 2974
  • 0
HOTĂRÎRE
cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice
cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019
în unele circumscripții electorale uninominale
 
Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2543 din 29 iulie 2019 și nr. 2549 din 31 iulie 2019, a fost stabilită data de 20 octombrie 2019 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 33, municipiul Chișinău, în circumscripția electorală uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiul Tiraspol și Bender, în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova și în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni.
Conform art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri. Potrivit Legii nr. 31 din 16 martie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, competența de înregistrare și evidență a partidelor politice și altor organizații social-politice a trecut de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice. Astfel, prin adresa înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/2902 din 2 august 2019, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale, conform anexei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                             Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 06 august 2019
Nr. 2553