Nr. 2883 - cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019

  • 07.11.2019
  • 202
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali

în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 14 subpct. 1) și 2) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2550 din 31 iulie 2019, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală sau, în caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”, în termen de 3 zile de la înregistrare,  informează despre acest fapt Comisia, asigurând desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.

Potrivit hotărârilor consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale, au fost înregistrați candidați din partea următoarelor formațiuni politice:

Partidul Democrat din Moldova

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Partidul Național Liberal

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul politic „Partidul Stânga Europeană”

Partidul politic „Partidul Popular Românesc”

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS”.

Rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală au fost depuse săptămânal la Comisia Electorală Centrală de următorii concurenți electorali:

 

Nr.

d/o

Concurentul electoral

Rapoarte prezentate la situațiile din:

1

Partidul Democrat din Moldova

20.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

2

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

3

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

4

Partidul Național Liberal

04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

5

Partidul Liberal Democrat din Moldova

04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

6

Partidul politic „Partidul Stânga Europeană”

04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

7

Partidul politic „Partidul Popular Românesc”

18.10.2019

7

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

20.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

8

Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS”.

20.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019, 18.10.2018

 

În perioada electorală, Comisia a adoptat hotărârea nr. 2792 din 11 octombrie 2019 „Cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, la situația din 20, 27 septembrie și 4 octombrie 2019”, prin care a constatat că partidele politice în calitate de concurenți electorali și blocul electoral s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.

La 11 octombrie 2019, Partidul politic „Partidul Popular Românesc” a informat că a deschis contul cu mențiunea „Fond electoral”, iar pe 15 octombrie 2019, la 3 zile de la deschiderea acestuia, a prezentat raportul privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.

Conform art. 40 din Codul electoral, statul acordă concurenților electorali credite fără dobândă, iar prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2580 din 20 august 2019 a fost stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, astfel pentru fiecare partid politic, organizație social-politică și bloc electoral creditul a constituit suma de 50.000 lei. A beneficiat creditul fără dobândă în sumă de 50.000,00 lei Partidul Național Liberal.

 În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul respectării dispozițiilor hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 20 august 2019, prin care a fost stabilit plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripțiile uninominale nr. 17, 33, 48 și 50,  la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, în mărime de 2 092 800,0 lei pentru fiecare concurent electoral din cadrul unei circumscripții uninominale, s-a constatat că plafonul nu a fost depășit de niciun concurent electoral care a prezentat rapoartele.

Potrivit art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, plafoanele donațiilor pentru o campanie electorală constituie 50 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv din partea persoanelor fizice și, respectiv, 100 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv din partea persoanelor juridice.

Verificând rapoartele depuse de cei 9 de concurenți electorali, Comisia constată că au primit donații de la persoane fizice următorii concurenți electorali:

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Partidul Național Liberal

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS”.

Din datele conținute în rapoarte, mărimea donațiilor primite de la persoane fizice corespunde plafonului stabilit de art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.

Totodată, potrivit art. 41 alin. (1) din Codul electoral, pentru finanțarea campaniilor electorale pot fi utilizate doar resursele financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație, desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. În scopul îndeplinirii atribuțiilor în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea campaniilor electorale, în conformitate cu art. 22 alin. (2), lit. j) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal.

În acest context, s-a solicitat săptămânal Serviciului Fiscal de Stat prezentarea informației cu privire la veniturile din ultimii trei ani declarate de către donatorii persoane fizice ai concurenților electorali.

Examinând datele din toate rapoartele prezentate de către concurenții electorali și informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, s-a constatat că donatorii persoane fizice ai concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie  2019 în ultimii trei ani (2016-2018) au avut surse de venit declarate la Serviciul Fiscal de Stat.

În perioada campaniei electorale Blocul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS” a primit donații de la persoana juridică EDIT – PROM S.R.L., cod fiscal 1002600046522. Urmare a verificării informațiilor prezentate de Agenția Achizițiilor Publice despre existența sau lipsa contractelor de achiziții publice în perioada iulie 2016 - august 2019 între instituții publice/ bugetare și persoana juridică donatoare, s-a constatat respectarea prevederilor art. 41 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Codul electoral.

 

În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 18 din regulament, rapoartele prezentate au fost plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri parlamentare noi din 20 octombrie 2019”/„Susținerea financiară”/„Susținerea financiară a concurenților electorali”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

 

În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că toți concurenții electorali s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.

 

În temeiul art. 18 alin.(2) și (5), 22 alin. (2), art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se constată respectarea cadrului normativ aferent prezentării informației cu privire la  veniturile reflectate în rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, prezentate de concurenții electorali (date generalizatoare conform anexei nr. 1).
  2. Se constată respectarea cadrului normativ aferent prezentării informației cu privire la  cheltuielile reflectate în rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 pentru toată perioada, prezentate de concurenții electorali (date generalizatoare conform anexei nr. 2).
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 noiembrie 2019

Nr. 2883

 

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2883 din 7 noiembrie 2019

 

(lei)

Nr. de ord.

Concurentul electoral

Venituri în campania electorală

Total venituri în campania electorală

Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor fizice

Mijloace bănești primite din donațiile persoanelor juridice

Alte mijloace bănești primite

1

Partidul Democrat din Moldova

0,00

0,00

12940,00

12940,00

2

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

0,00

0,00

45498,48

45498,48

3

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

35556,00

0,00

0,00

35556,00

4

Partidul Naţional Liberal

3000,00

0,00

50000,00

53000,00

5

Partidul Liberal Democrat din Moldova

0,00

0,00

274626,78

274626,78

6

Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

5605,00

0,00

0,00

5605,00

9

Blocul electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”

2620,00

20000,00

41355,00

63975,00

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2883 din 7 noiembrie 2019

 

 (lei)

Nr. de ord.

Concurentul electoral

Cheltuieli în campania electorală

Total cheltuieli în campania electorală

Costul întrunirilor și evenimentelor electorale

Cheltuieli de publicitate

Cheltuieli pentru materialele promoționale

Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri

Costul serviciilor de sondare a opiniei publice

Costurile suplimentare de întreținere

Costuri de delegare sau detașare a persoanelor (inclusiv recompensele/diurnele observatorilor și voluntarilor)

Cheltuieli de consultanță electoral și politică

Alte cheltuieli

 

 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

 

1

Partidul Democrat din Moldova

0,00

0,00

12900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

12940,00

2

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

0,00

10518,00

3360,00

0,00

0,00

31285,41

0,00

0,00

335,07

45498,48

3

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

15000,00

13740,00

6400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416,00

35556,00

4

Partidul Național Liberal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53000,00

53000,00

5

Partidul Liberal Democrat din Moldova

0,00

34467,58

36575,00

41751,91

0,00

39937,21

4469,07

0,00

117426,01

274626,78

6

Partidul politic „Partidul Stânga Europeană”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Partidul Politic ”Partidul Popular Românesc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

0,00

0,00

5600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

5602,00

9

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

2811,10

42424,40

1800,00

6473,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

466,50

63975,00