Nr. 1901 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală

  • 05.12.2018
  • 1624
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii

Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală

 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. În vederea asigurării unei activități eficiente în perioada electorală a alegerilor parlamentare stabilite pentru data de 24 februarie 2019, atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale se repartizează în modul următor:

Alina Russu, președinte:

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare în condiţiile Codului electoral;

- conlucrează cu autorităţile administraţiei publice centrale în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare;

Rodica Ciubotaru, vicepreședinte:

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor internaționali şi naţionali de către Comisia Electorală Centrală;

- coordonează procedura de examinare prealabilă a contestaţiilor parvenite la Comisie și acordă, după caz, asistență consiliilor electorale de circumscripţie pentru aplicarea uniformă a procedurilor de examinare a contestaţiilor ce vizează acțiunile/inacțiunile și hotărîrile birourilor electorale; 

- coordonează soluţionarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități;

Veaceslav Agrigoroae, secretar:

- coordonează acțiunile întreprinse în vederea asigurării controlului asupra gestionării de către grupurile de inițiativă și concurenții electorali a mijloacelor bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală;

- coordonează activitatea de înștiințare a membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripţie, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administraţiei publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcţii de răspundere despre hotărîrile adoptate de Comisie, dispozițiile preşedintelui Comisiei, precum şi despre alte materiale;

- coordonează modelele documentelor electorale;

Iurie Ciocan, membru:

- coordonează şi asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă;

- coordonează procedurile de utilizare a camerelor video în secțiile de votare;

Vadim Filipov, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanţa de judecată, pe bază de procură;

Vasile Gafton, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanţa de judecată, pe bază de procură;

Sergiu Gurduza, membru:

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanţa de judecată, pe bază de procură;

Vladimir Șarban, membru:

- asigură aplicarea uniformă a procedurilor de actualizare, întocmire, distribuire și verificare a listelor electorale;

- conlucrează cu autorităţile publice locale în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare;

Andrei Volentir, membru:

- coordonează activitatea de instruire a funcţionarilor electorali şi de implementare a programelor de educație electorală;

- coordonează și asigură activitatea de înregistrare a blocurilor electorale la Comisia Electorală Centrală.

2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele atribuţii:

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi degrevarea membrilor acestora;

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripţie privind implementarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

- coordonează activitatea de recepționare și verificare a documentelor depuse pentru înregistrarea concurenţilor electorali prezentate de partide, alte organizaţii social-politice și blocurile electorale;

- efectuează controlul asupra constituirii organelor electorale ierarhic inferioare și secţiilor de votare, executării tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secţie de votare;

- participă la seminarele de instruire a funcţionarilor electorali;

- coordonează soluţionarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegerile parlamentare a alegătorilor din afara țării (diaspora);

- coordonează soluţionarea chestiunilor privind procedurile speciale de participare la alegerile parlamentare a alegătorilor domiciliații în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni;

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la contestațiile depuse la Comisia Electorală Centrală;

- coordonează activitatea de recepţionare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, conform repartizării stabilite la pct. 3.

3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea consiliilor electorale ale circumscripţiilor uninominale, respectiv a birourilor electorale ale secțiilor de votare din raza acestora, după cum urmează:

Alina Russu – nr. 23 Chișinău, nr. 24 Chișinău, nr. 49 la est de Republica Moldova, nr. 50 la vest de Republica Moldova, nr. 51 SUA, Canada;

Rodica Ciubotaru  – nr. 28 Chișinău, nr. 29 Chișinău, nr. 30 Chișinău, nr. 31 Chișinău, nr. 32 Chișinău;

Veaceslav Agrigoroae  – nr. 25 Chișinău, nr. 26 Chișinău, nr. 27 Chișinău, nr. 33 Chișinău, nr. 41 Leova;

Iurie Ciocan  – nr. 9 Bălți, nr.10 Bălți, nr. 14 Telenești, nr. 17 Nisporeni, nr. 20 Strășeni, nr. 43 Cahul;

Vadim Filipov ­­ – nr. 40 Cimișlia, nr. 44 Taraclia, nr. 45 Comrat, nr. 46 Ceadîr-Lunga, nr. 47 Stînga Nistrului, nr. 48 Stînga Nistrului; 

Vasile Gafton  – nr. 1 Briceni, nr. 2 Ocnița, nr. 4 Rîșcani, nr. 5 Glodeni, nr. 12 Sîngerei, nr. 16 Ungheni;

Sergiu Gurduza  –nr. 13 Rezina, nr. 15 Călărași, nr. 18 Orhei, nr. 19 Ivancea, nr. 38 Hîncești, nr. 39 Sărata Galbenă;

Vladimir Șarban – nr. 3 Edineț, nr. 21 Criuleni,  nr. 34 Anenii Noi, nr. 35 Căușeni, nr. 36 Ștefan Vodă, nr. 42 Cantemir;

Andrei Volentir  – nr. 6 Drochia, nr. 7 Soroca, nr. 8 Florești, nr. 11 Fălești, nr. 22 Ialoveni, nr. 37 Răzeni.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 5 decembrie 2018

Nr. 1901