Nr. 4753 - cu privire la revocarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale

  • 05.04.2021
  • 377
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la revocarea unor hotărâri

ale Comisiei Electorale Centrale

 

Comisia Electorală Centrală, prin hotărârile nr. 4363 din 14 octombrie 2020, nr. 4581 din 19 ianuarie 2021 și nr. 4677 din 2 martie 2021, a stabilit data de 16 mai 2021 ca zi de desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Hârtop, raionul Cimișlia, al comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni și al comunei Camenca, raionul Glodeni.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu și de război, în perioada stării de urgenţă nu se admite modificarea Constituției, precum şi desfășurarea alegerilor autorităților publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale și având în vedere că prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din  31 martie 2021 s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1 aprilie - 30 mai 2021, Comisia Electorală Centrală își revocă toate hotărârile ce țin  de organizarea alegerilor locale noi din 16 mai 2021.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 150 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 146 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ nr. 116/2018 și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu și de război și ale Hotărârii nr. 49 a Parlamentului Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din  31 martie 2021.

2. Se revocă hotărârile Comisiei Electorale Centrale după cum urmează:

1) nr. 4363 din 14 octombrie 2020 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Hârtop, raionul Cimișlia”;

2) nr. 4581 din 19 ianuarie 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni”;

3) nr. 4677 din 2 martie 2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Camenca, raionul Glodeni”;

4) nr. 4665 din 16 februarie 2021 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 16 mai 2021”;

5) nr. 4699 din 5 martie 2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 16 mai 2021”;

6) nr. 4704 din 5 martie  2021 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de primar în unele localități din 16 mai 2021”;

7) nr. 4705 din 16 martie 2021 „Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 16 mai 2021”;

8) nr. 4706 din 16 martie 2021 Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 mai 2021”;

9) nr. 4721 din 30 martie 2021 Cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 16 mai 2021”.

            3. După încheierea stării de urgență, Comisia Electorală Centrală va stabili data alegerilor locale noi.

4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 aprilie 2021

Nr. 4753