Nr. 1146 - cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei

  • 28.07.2023
  • 1264
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la ridicarea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Guţul Evghenia aleasă pe lista Partidul Politic „Șor” în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei.

Având în vedere că, prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023, Partidul Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional, iar listele candidaților supleanți din partea acestui partid în consiliile locale din unitățile administrativ-teritoriale de toate nivelurile validate anterior au fost declarate nule, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peresecina nu se atribuie.

În temeiul art. 25 lit. q), art. 32 din Codul electoral nr. 325/2022, art.10 alin. (1), din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h), alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Guţul Evghenia aleasă pe lista Partidul Politic „Șor” în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei.

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare, fără respectarea procedurii prealabile, la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (adresa: str. Kiev, nr. 3, mun. Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 28 iulie 2023

Nr. 1146