Nr. 652 - cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022

  • 30.08.2022
  • 1537
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobândă
acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022
 
În temeiul art.18 alin. (2), (4), (5), art. 40 alin. (1) și art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se stabilește cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, în limita plafonului maxim stabilit de Comisia Electorală Centrală pentru fiecare circumscripție electorală, dar nu mai mult de:
- pentru fiecare partid, organizație social-politică, bloc electoral – 25 000 lei;
- pentru fiecare candidat independent – 5 000 lei.
2. Ministerul Finanțelor va elabora și aproba Regulamentul privind modul de acordare a creditelor fără dobândă concurenților electorali în vederea desfășurării campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 august 2022
Nr. 652