Nr. 076 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei

  • 19.10.2021
  • 3391
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei
 
Pe data de 7 octombrie 2021, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre încetarea înainte de termen a mandatului de primar al domnului Stavila Oleg, primarul comunei Ghetlova, raionul Orhei, în legătură cu decesul acestuia. Prin decizia nr. 5/2 din 29 septembrie 2021, Consiliul comunal Ghetlova  a împuternicit secretarul consiliului, doamna Gîrneț Elena, să exercite temporar atribuțiile primarului.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e)  Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1.  Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei.
2. Se stabilește pentru data de 15 mai 2022 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 76