Nr. 2573 - cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019

  • 16.08.2019
  • 4517
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru

alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019

 

În scopul realizării prevederilor legale referitoare la desemnarea și înregistrarea listelor de candidați la funcția de consilier local, totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 și validarea mandatelor de consilier local de către instanțele judecătorești, avînd la bază datele statistice privind numărul de locuitori ai unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi și de nivelul al doilea la situația din 01 ianuarie 2019, prezentate de Biroul Național de Statistică, precum și în temeiul art. 11 și art. 56 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 18, art. 22 alin. (1), art. 130 alin. (2), art. 143, art. 144 și art. 146 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se stabilește, în baza datelor statistice privind numărul de locuitori ai unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea la situația din 01 ianuarie 2019, numărul de mandate de consilier în consiliile locale de nivelul al doilea, ce urmează a fi atribuite în urma rezultatelor alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, conform anexei nr. 1.

2. Se stabilește, în baza datelor statistice privind numărul de locuitori ai unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi la situația din 01 ianuarie 2019, numărul de mandate de consilier în consiliile locale de nivelul întîi, ce urmează a fi atribuite în urma rezultatelor alegerilor  locale generale din 20 octombrie 2019, conform anexei nr. 2.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 16 august 2019

Nr. 2573