Dondușeni

 • 20.09.2016
 • 7709

 Lista secțiilor de votare Dondușeni

Denumirea secţiei de votare

Nr. Secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare

Adresa sediului secţiei de votare, date de contact

Or. Dondușeni

1

str. Sciusev, Crupschii, Ion Soltîs, Titov, Enghels, Donici, Lazo, strada şi stradela Eminescu.

str. Eminescu ( blocurile locative) nr.22, 24/1, 24/2, 24/ 3, 24/4, 26;

str. E. Sîrbu nr. 1, 1/1, 3, 5, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2;
str. 31 august (blocurile locative) nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17a, 21, 6, 2, 4/1, 4/2, 4/3;

str. Independenţei (blocurile locative) 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2;

str. Komarov (în întregime) case individuale şi blocurile locative.

 1. Dondușeni
  str. Independenței
  Casa de Cultură centru

tel.: 0251-2-13-19

Or. Dondușeni

2

strada şi stradela Boris Glavan, Gagarin, Puşchin, Stamati, I. Vieru, Florilor, Corbului, Cernova – în întregime

str. Independenţei – case individuale de la nr. 2 pînă la nr. 56 şi de la 19 pînă la 235,( pînă la  str. Ion Creangă

str. Kirov de la nr. 1 pînă la 49 şi de la 2 pînă la 76 (pînă la str. Ion Creangă).

str. Ciapaev – de la nr. 1 pînă la 83, şi de la 2 pînă la 80 (pînă la str. Ion Creangă).

str. Vasile Gangal – de la nr.2 pînă la 84, şi de la 1 pînă la 107 (pînă la str. Ion Creangă).

str. Vasile Alexandri de la nr. 2 pînă la 64 şi de la 1 pînă la 135 (pînă la str. Ion Creangă).

str. 31 august de la 2 pînă la 64 şi de la 1 pînă la 135 (pînă la strada Ion Creangă).

str. Frunze de la nr. 2 pînă la 84 şi de la 1 pînă la 98 (pînă la strada Ion Creangă).

str. Kalinin – în întregime.

Azilul de bătrîni

Spitalul raional

 1. Dondușeni
  str. Independenței

Sediul liceului „A.Puşkin”

tel.: 0251-2-46-89

Or. Dondușeni

3

str. Independenţei (case individuale) de la nr. 58 pînă la 104 (de la str. Ion Creangă pînă la Ştefan cel Mare).

str. Gorchii, Ştefan cel Mare, Ion Creangă – în întregime.

str. Kirov de la nr. 51 şi 78, pînă la finele străzii (pînă la strada Gorkii).

str. Frunze de la nr. 85 pînă la 125 şi de la nr. 100pînă la 148 (pînă la str. Ştefan cel Mare).

str. Ciapaev de la nr. 84 pînă la 122  şi  de la 87 pînă la 131 (pînă la str.Ştefan cel Mare)

str. 31 august de la nr. 86  pînă la 120 şi de la 139 pînă la 187 (pînă la  Ştefan cel Mare).

str. Vasile Alexandri de la nr. 66 şi 137, pînă la Ştefan cel Mare.

str. Vasile Gangal de la nr. 82 şi 99 pînă la Ştefan cel Mare.

str. Negruzzi, Suvorov, Zadnipru, Leonov, Gribov, Păcii, Marinescu.

str. Livezilor, Z. Cosmodemianschi, Mateevici, Matrosov, Coşevoi, Liviţchii, Dzerjinschii.

str. D. Cantemir  - în întregime

str. V. Rusu, Hajdău, Trandafirilor, Feroviarilor, Sovhozului

 1. Dondușeni
  str. Păcii
  Casa de cultură
  din regiunea
  Fabricii de zahăr
  tel.: 0251-2-16-44

Arioneşti

4

Hotarele administrative a satului  Arionesti

Casa de cultură

tel.: 0-251-46-2-29

Baraboi

5

Hotarele administrative a satului Baraboi

Casa de Cultură Baraboi

tel.: 0-251-70-9-66

Briceni

6

Hotarele administrative a satului Briceni

Căminul cultural Briceni

tel.:  0-251-94-2-00

Cernoleuca

7

Hotarele administrative a satului Cernoleuca

Gimnaziul "Igor Vieru" din s. Cernoleuca

tel.: 0-251-77-2-93

Corbu

8

Hotarele administrative a satului Corbu

Primăria satului Corbu, sala de ședințe

tel.: 0-251-42-5-64

Climăuţi

9

Hotarele administrative a satului Climauți

Casa de Cultură Climauți

tel.: 0-251-76-4-22

Crişcăuţi

10

Hotarele administrative a satului Crișcauți

Casa de cultură Crișcauți

tel.: 0-251-93-9-91

Donduşeni

11

Hotarele administrative a satului Dondușeni

Casa de Cultură Dondușeni

tel.: 73-6-06

Elizavetovca

12

Hotarele administrative a satului Elizavetovca, Boroseni

Elizavetovca, clădirea administrativa a  primăriei, sala de ședință

tel.: 0-251-64-3-36

Frasin

13

Hotarele administrative a satului Frasin, Caraiman

Primăria Frasin

tel.: 0-251-41-2-36

 

Codrenii-Noi

14

Hotarele administrative a satului Codrenii-Noi

Gimnaziul Codrenii-Noi

tel.: 0-251-41-6-52

Horodişte

15

Hotarele administrative a satului s. Horodiste Gimnaziul "V. Gangal" din s. Horodiste

Moşana

16

Hotarele administrative a satului Moșana, Octeabriscoe

Casa de Cultură

tel.: 0-251-72-1-05

Pivniceni

17

Hotarele administrative a satului Pivniceni

Casa de cultură

tel.: 0-251-92-1-16

Plop

18

Hotarele administrative a satului Plop

Primăria Plop

tel.: 0-251-71-2-36

tel.: 0-251-71-2-38

Pocrovca

19

Hotarele administrative a satului Pocrovca

Casa de Cultură Pocrovca

tel.: 0-251-53-2-36

Rediul-Mare

20

Hotarele administrative a satului Rediul-Mare

Clădirea gimnaziului Rediul-Mare

tel.: 0-251-92-2-47

Scăieni

21

Hotarele administrative a satului Scăieni

Clădirea Gimnaziului Scăieni

tel.: 0-251-43-2-10

com. Sudarca

22

Hotarele administrative a com. Sudarca;

Primăria com. Sudarca Tel. tel.: 0-251-78-2-36

Braicău

23

Hotarele administrative a satului Braicău

Grădinița Braicău

tel.: 0-251-50-2-71

com. Teleşeuca,

24

Hotarele administrative a comunei com. Teleșeuca

Gimnaziul Teleșeuca

tel.: 0-251-63383

Com. Tîrnova

 

 

 

 

25

 

 

Str. Tineretului 1,2 – 46, V.Lisnic 1-13 și 2-40, Decebal 1-65 și 2-62, Frunze 1-123 și 2-108, A. Russo 1-121 și 2-116, I. Creangă 1-113 și 2-130, Eminescu 1-171 și 2-126; D. Cantemir 1-23 și 2-22; Șt. Vodă1-35 și 2-43 și 2-48; C. Negruzzi 1-135 și 2-112; Lazo  1-13 și 2-26; Fîntînilor 1-47 și 2-38; I. Mahu 1-7 și 2-10; 31 August 1-117 și 2-170; Păcii 1-43 și 2-50; Gării 1-9 și 2-20; Al. Cel Bun 1-25 și 2-14;  V. Alexandru 1-137 și 2-158;  A. Mateevici 1-179 și 2-190; Miorița 1-175 și 2—44; I. Neculce 1-19 și 2-36;  A. Donici 1-25 și 2-10; Vierilor 1-93 și 2-90; Livezilor 1-93 și 2-58.

Gimnaziul teoretic ”C. Negruzzi”, str. I. Mahu 2

tel.: 0-251-55-4-54

Briceva

26

Hotarele administrative ale satului Briceva și Elenovca

Oficiul Poștal Briceva

tel.: 0-251-94-8-64;

Ţaul

27

Hotarele administrative ale Țaul

Palatul Culturii din Țaul

tel.: 0-251-61-2-68;

0-251-61-4-97.