Funcții vacante

 

 

Formular de participare

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează, conform rezultatelor finale ale concursului de ocupare a funcției publice vacante de consultant al Direcției tehnologii informaționale și gestionarea listelor eelctorale din cadrul Aparatului CEC, concursul a fost promovat și este declarat învingător candidatul participant dl Vitalie Trepăduș, cu nota finală – 7,48.  

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează că, în urma evaluării probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică din cadrul Aparatului CEC, candidatul participant dl Serghei Stratu nu a susținut proba scrisă.

Prin urmare, se prelungește termenul-limită de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică din cadrul Aparatului CEC pînă la data de 27 mai 2019, inclusiv.