Funcții vacante

 

 

Formular de participare

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează că, candidatul la funcția publică vacantă de specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică nu s-a prezentat la proba scrisă, care a fost stabilită pentru data de 19 februarie 2019, ora 9.00. Prin urmare, comisia de concurs a decis prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al al Serviciului achiziții publice și logistică pînă la data de 12 martie 2019.