Funcții vacante

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează, conform rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant al Direcției management alegeri din cadrul Aparatului CEC, concursul a fost promovat de către:

  • Druța Natalia;
  • Hușanu Anatolie.

 

În baza rezultatelor obținute este declarată învingătoare a concursului dna Natalia Druța.

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale comunică că, în urma evaluării probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice temporar vacante de consultant al Direcției management alegeri din cadrul Aparatului CEC, la a doua etapă a concursului (interviu) au fost  admiși următorii participanți:

  1. Hușanu Anatolie;
  2. Druța Natalia.

Interviul se va desfășura pe data de 06 iunie 2021, ora 10.00, pe adresa Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.119.

 

Formular de participare