Funcții vacante

 

 

Formular de participare

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului

pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Aparatului CEC:

 

Specialist principal al Direcției comunicare, relații publice și mass-media:

  1. Crudu Vera
  2. Șova Efimia
  3. Lungu Irina.

  

 

Proba scrisă se va desfășura în sediul Comisiei Electorale Centrale, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 la data de 28 martie 2019, ora 09 00.

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale informează că, în urma evaluării probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică din cadrul Aparatului CEC, candidatul participant dna Cristina Chițan a susținut proba scrisă și este admisă la interviu, care se va desfășura pe data de 28 martie 2019, ora 11.00, pe adresa Chișinău, str.Vasile Alecsandri, nr.119.