Hotărîrile Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr.7, municipiul Soroca