Hotărîri

 

HOTĂRÂRE nr. 1 сu privire la stabilirea programului de luсru și соmuniсаrеа datelor de contact ale consiliului electoral al circumscripției eIectorale Telenești nr. 34

HOTĂRÎRE nr. 2 cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale

HOTĂRÎRE nr.3 cu privire la рrорunеrеа реntru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă реrmаnеnt și/sau соnvосаrеа unor membri ai consiliului electoral, арrоbаrеа statului de personal al aparatului consiliului

HOTĂRÎRE nr. 4 cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale orăşeneşti şi săteşti (comunale) pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE nr. 5 cu privire modificarea Hotărârii nr. 2 al CECE Telenești nr. 34 din 30 august “Cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale”

HOTĂRÎRE nr. 6 cu privire la numirea  personalului  din cadrul aparatului Consiliului electoral al  circumscripției electorale Telenești nr.34

 

HOTĂRÎRE nr.7 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier in Consiliul Raional Telenești desemnat de către Partidul Politic ,, Partiul Socialiștilor din Republica Moldova"

HOTĂRÎRE nr.8 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Telenești nr.31/1 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.9 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bănești nr.34/2 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.10 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Bogzești nr.34/3pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.11 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Brînzenii Noi nr.34/4 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.12 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Budăi nr.34/5 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.13 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Căzănești nr.34/6 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.14 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Chiștelnița nr.34/7 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.15 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Chițcanii Vechi nr.34/8 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE nr.16 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ciulucani nr.34/9 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.17 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Cîșla nr.34/10 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.18 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Codrul Nou nr.34/11 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.19 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Coropceni nr.34/12 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.20 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Crăsnășeni nr.34/13 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 21 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghiliceni nr.34/14 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 23 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ineștinr.34/16 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 22 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Hirișeni nr.34/15 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 24 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Leușeni nr.34/17 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 25 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Mîndrești nr.34/18 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 26 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Negureni nr.34/19 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 27 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătesc Nucăreni nr.34/20 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 28 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătesc Ordășei nr.34/ 21  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 29 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pistruieni nr.34/22 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 30 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ratuș nr.34/ 23  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 31 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărătenii Vechi nr.34/24 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 32 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Scorțeni nr.34/25  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 33 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Suhuluceni nr.34/26  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 34 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunaleTîrșiței nr.34/27  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 35 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Țînțăreni nr.34/28  pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 36 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătesc Văsieni nr.34/29 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 37 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătesc Verejeni nr.34/30 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 38 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Zgărdești nr.34/31 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

HOTĂRÎRE nr. 39 cu privire la numirea personalului din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr .34

HOTĂRÎRE nr.40 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești desemnat de către Partidul Politic ,,ȘOR", în consiliul electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34

HOTĂRÎRE nr.41 cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ala concurenților electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE nr.42 cu privire la numirea personalului din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr .34 

HOTĂRÎRE nr. 43 cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivel întîi,constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale  din data de 20 octombrie 2019 pe circumscripția electorală Telenești nr.34.

HOTĂRÎRE nr.44 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.11 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Brînzenii Noi nr. 34/4"

HOTĂRÎRE nr.45 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.21 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14".

HOTĂRÎRE nr.46 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.25 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Mîndrești nr. 34/18"

HOTĂRÎRE nr.47 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.15 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Chițcanii Vechi nr. 34/8"

HOTĂRÎRE nr.48 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.31 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărătenii Vechi" nr. 34/4"

HOTĂRÎRE nr.48 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.31 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărătenii Vechi" nr. 34/4"

HOTĂRÎRE nr.49 cu privire la constituirea secțiilor de votare

HOTĂRÎRE nr.50 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr. 30 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ratuș nr.34.23''

HOTĂRÎRE nr.51 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea  Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.31 din 06 septembrie 2019 ,, cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Sărătenii Vechi nr.34.24''

HOTĂRÎRE nr.52 cu privire la cererea de înregistrare a dlui Alexei MEREUȚĂ,în calitate de candidat independent la funcția de consilier in Consiliul Raional Telenești, raionul Telenești

HOTĂRÎRE nr.53 cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului consiliului electoral de circumscripție .

HOTĂRÎRE nr.54 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.11 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Brînzenii Noi nr. 34/4"

HOTĂRÎRE nr.55 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.24 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale sătești Leușeni nr. 34/17"

HOTĂRÎRE nr.56 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.29 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Pistruieni nr. 34/22"

HOTĂRÎRE nr.57 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.31 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Sărătenii Vechi nr. 34/24"

HOTĂRÎRE nr.58 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.35 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale  sătești Țînțăreni nr. 34/28"

HOTĂRÎRE nr.59 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.38 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale sătești Zgărdești nr. 34/31"

HOTĂRÎRE nr.60 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.14 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale sătești  Chiștelnița nr. 34/7"

HOTĂRÎRE nr.61 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.21 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14"

HOTĂRÎRE nr.62 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.22 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale sătești Hirișeni nr. 34/15"

HOTĂRÎRE nr.63 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.25 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Mîndrești nr. 34/18"

HOTĂRÎRE nr.64 Cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Partidului Politic ,, ȘOR" la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr.40 din 10 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție.

HOTĂRÎRE nr.65 cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului consiliui electoral de circumscripție.

HOTĂRÎRE nr.66 cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea nr.43 din 11 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri al consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul I, constituie pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE nr.67 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea  Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 nr.15 din 06 septembrie 2019,,Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale comunale Chițcanii Vechi nr. 34/8".

HOTĂRÎRE nr.68 Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.28 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,,Cu privire la constituirea Consiliului electoral  al circumscripției electorale sătești Ordășei nr. 34/21".

HOTĂRÎRE nr.69 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Partidului Politic ,, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" la alegerie  locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea  nr.7 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție

HOTĂRÎRE nr.70 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Telenești nr. 34/1

HOTĂRÎRE nr.71 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Telenești nr. 34/2

HOTĂRÎRE nr.72 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Telenești nr. 34/3

HOTĂRÎRE nr.73 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Telenești nr. 34/4

HOTĂRÎRE nr.74 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bănești nr 34/5

HOTĂRÎRE nr.75 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Băneștii Noi nr.34/6

HOTĂRÎRE nr.76 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Brînzenii Noi nr.34/8

HOTĂRÎRE nr.77 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Brînzenii Vechi nr.34/9

HOTĂRÎRE nr.78  cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Căzănești nr.34/11

HOTĂRÎRE nr.79 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Vadul-Leca nr.34/12

HOTĂRÎRE nr.80 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chiștelnița  nr.34/13

HOTĂRÎRE nr.81 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chiștelnița nr.34/14

HOTĂRÎRE nr.82 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chițcanii Vechi nr.34/15

HOTĂRÎRE nr.83 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chițcanii Noi nr.34/16

HOTĂRÎRE nr.84 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare  Ghiliceni nr.34/22

HOTĂRÎRE nr.85 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cucioaia nr.34/23

HOTĂRÎRE nr.86 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mândrești nr.34/27

HOTĂRÎRE nr.87 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mândrești nr.34/28

HOTĂRÎRE nr.88 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Codru nr.34/29

HOTĂRÎRE nr.89 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Pistruieni nr.34/33

HOTĂRÎRE nr.90 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Hîrtop nr.34/34

HOTĂRÎRE nr.91 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Suhuluceni nr.34/38

HOTĂRÎRE nr.92 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ghermănești nr.34/39

HOTĂRÎRE nr.93 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Tîrșiței nr.34/40

HOTĂRÎRE nr.94 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Flutura nr.34/41

HOTĂRÎRE nr.95 cu privire la îndeplinirea de către unele  consilii electorale sătești constituite pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 a atribuțiilor biroului electoral al secției de votare.

HOTĂRÎRE nr.96 Pentru modificarea  punctului 2 din Hotărîrea nr. 37 din 06 septembrie 2019  a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr 34 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Verejeni nr. 34/30”

HOTĂRÎRE nr. 97 Pentru modificarea  punctului 2 din Hotărîrea nr.33 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr 34 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Suhuluceni  nr. 34/26”

HOTĂRÎRE nr.98 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

HOTĂRÎRE nr. 99 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Partidul Liberal

HOTĂRÎRE nr. 100 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Blocul Electoral ACUM Platforma DA și PAS.

HOTĂRÎRE nr. 101 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova

HOTĂRÎRE nr. 102 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova

HOTĂRÎRE nr. 103 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești, desemnat de către Partidul Politic ,, Voința Poporului".

HOTĂRÎRE nr. 104 cu privire la modificarea Hotărîrii nr.65 din 18 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție Telenești nr.34 ,,Cu privire la angajarea funcționarilor în cadul aparatului Consiliului electoralde circumscripție"

HOTĂRÎRE nr.105 cu privire la modificarea Hotărîrii nr.03 din 30 august 2019 ,,Cu privire la propunerea de degrevare de atribuții de la locul de muncă permanent și/sau convocarea unor membri al Consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului"

HOTĂRÎRE nr.106 cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

HOTĂRÎRE nr.107 cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot la alegerile locale generale din 20 august 2019.

HOTĂRÎRE nr.108 cu privire la aprobarea textului buletinului de vot la alegerea consilierilor în consiliul local de nivelul al doilea din raionul Telenești

HOTĂRÎRE nr.109 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.12 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire  la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Budăi nr.34/5"

HOTĂRÎRE nr.110 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.20 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire  la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Crăsnășeni nr.34/13"

HOTĂRÎRE nr.111 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.36 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire  la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Văsieni nr.34/13" 

HOTĂRÎRE nr.112 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.13 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Căzănești nr.34/6"

HOTĂRÎRE nr.113 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului electoral al cricumscripției electorale Telenești nr.34 nr.15 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Chițcanii Vechi nr.34/6"

HOTĂRÎRE nr.114 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.76  din 23 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea  Biroului electoral al secției de votare Brînzenii Noi nr.34/8

HOTĂRÎRE nr.115 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.82 din 23 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chițcanii Vechi nr.34/15

HOTĂRÎRE nr.116 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.83 din 23 septembrie  2019 a Consiliului electoral  al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chițcanii Noi nr.34/16"

HOTĂRÎRE nr.117 pentru modificarea  punctului 2 din HOTĂRÎREA nr.93 din 23 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale  Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Tîrșiței nr.34/40

HOTĂRÎRE nr.118 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.16  din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ciulucani nr.34/9"

HOTĂRÎRE nr.119 cu privire la contestația  nr.2 a concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova pentru alegerile la funcția de consilieri în Consiliul comunei Negureni, raionul Telenești reprezentant de dl Grigore Munteanu.

HOTĂRÎRE nr.120 cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot.

HOTĂRÎRE nr.121 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Partidului Politic ,,ȘOR" la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr.40 din 10 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție și modificată prin Hotărîrea nr.64 din 18 septembrie 2019.

HOTĂRÎRE nr.122 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.73 din 23 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Biroului electoral  al secției de votare Mihalașa nr.34/4"

HOTĂRÎRE nr.123 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.90 din 23 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Hîrtop nr.34/34 "

HOTĂRÎRE nr.124 cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Partidului Democrat din Moldova în secțiile de votare din circumscripția electorală Telenești nr.34

HOTĂRÎRE nr.125 cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului Consiliului electoral de circimscripție.

HOTĂRÎRE nr.126 pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea nr.26 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale Telenești nr.34 ,, Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Negureni nr.34/19"

HOTĂRÎRE nr. 141 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr. 07 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție și modificată prin Hotărîrea nr. 69

HOTĂRÎRE nr. 143 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Blocului Electoral „ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr. 100 din 25 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție

HOTĂRÎRE nr. 144 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești din partea Partidului Democrat din Moldova la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr. 102 din 25 septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripție