Ialoveni

  • 20.09.2016
  • 8450
 
 

 Lista secțiilor de votare Ialoveni

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei de votare

Hotarele secţiei  de votare

Adresa sediului secţiei de  votare date  de contact

Ialoveni

1

str.Alexandru cel Bun nr. 1, 1a, 2, 2/1, 2/3, 3,  3/1, 29/1, 29N, 11N, 35N, 47, 51, Merilor nr.1-73, Braşov nr. 1-50, Nucarilor nr. 1-75, Brăila nr. 1-71, Traian, Constanţa nr.  1-50,  Nicolae Bălcescu nr.1-79

SA “Vinuri-Ialoveni”

str. Alexandru cel Bun 4

tel.:0268-2-25-38

Ialoveni

2

str. Alexandru  cel Bun  nr. 5, 5a, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 28, 26a, 38, 9/1, numere pare de la 10 pînă la 70,  15, 39N, Toma Ciorbă, George  Coşbuc, Matei Basarab, Vasile Lupu, Dragomirna, Bucovina, Daniil Sihastru nr. 2, 2/1, 2/2, 2/3,3,7, Păcii 3, 3/1, Merilor de la nr.74, Nucarilor de la nr.76, N.Bălcescu de la nr. 80, Braşov de la nr.51, Constanţa de la nr. 51, Brăila de la nr. 72, Suceava

Centrul Medicilor de Familie

str. Alexandru cel Bun 7

tel.:0268-2-26-97

Ialoveni

3

 str. Alexandru cel Bun nr. 9,11,13, Păcii nr.1, 1/1, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2,6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 55, Daniil Sihastru nr. 4, 6, 6/1, Prieteniei, Vlad Ţepeş (Iachira), Mihail Frunze,  Petru Movilă

Grădiniţa de copii nr.1 “Andrieş”    

str. Prieteniei 6

tel.:0268-2-24-00

Ialoveni

4

str. Alexandru  cel Bun nr. 31,51-88, Grigore Vieru (Hînceşti);        9 Mai, 1 Mai, Chişinău, Ismail, Victor Crăsecu, Mihai Eminescu, Doina, Valea Trandafirilor,  Cetatea Albă nr. 1-19, Libertăţii nr. 1-17, 19, Basarabia nr. 5-28,  Nicolae Testemiţeanu,  Valea Haiducilor,  Lev Tolstoi, Ion Neculce

Liceul teoretic “Andrei Vartic”

str. Alexandru cel Bun 84

tel.:0268-2-60-36

Ialoveni

5

str. Ştefan cel Mare, Universului, Bălţi, Spartac, Tighina, Boris Glavan, Libertăţii nr. 18, 20- pînă la sfărşit, Cetatea Albă nr. 20-pînă la sfărşit, Aurel David,  A. Hîşdeu, 27 August, Florilor, Ialoveni, Izvoarelor, Entuşiaştilor, Fructelor, Codru, Grădinilor, Tudor Vladimirescu, Frasinilor, Chersăcelului, Arţarilor, Arborilor, Bucuriei, Crîngului, Nistru, Voluntarilor, Tricolorului, Valea Crucii, Sfînta Vineri, Mugurel

Grădiniţa de copii nr.3 “Lăstărel”

str. Florilor 17

tel.:0268-2-56-77

Ialoveni

6

str. Basarabia nr. 1, 1/1, 1-3, 4, 2-10, Constantin Stere, Işnovăţ, Salcîmilor, Dumbrava Roşie, Petre Ştefănucă, Valeriu Cupcea, Mihai Viteazul nr. 1-92, Ion Creangă nr. 1-24, Luceafărul, Ion Soltîs, Dacia, Cişmelelor, Livezilor, Ştefan Neaga.

Liceul teoretic  “Petre Ştefănucă”

str. Basarabia 2

tel.:0268-2-24-37

Ialoveni

7

str. Veniamin Zarzăr, Chilia, Căpriana, Decebal, Hotinului, Iuri Gagarin, Ion Creangă nr. 25-pînă la sfărşit, Mihai Viteazu nr. 94-112, Tineretului, Latiniei, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Putna, Constantin Stamati, Alexandru Donici, Petru Zadnipru, Petru Rareş, Gheorghe Asachi, Miron Costin, Alecu Russo, Dragoş Vodă, Ioan Vodă, Petre Sănduţă, Barbu Lăutaru, Mihail  Sadoveanu, Carpaţilor, Vasile Alecsandri, 8Martie,  Viilor, Macilor, Albinuţa, Ion Aldea-Teodorovici, Hîrtop, Mărţişor, Toporaşilor, Speranţa, Ghiocel, Bujorilor, Plugarilor

Gimnaziul

“Grigore Vieru”

str. Chilia 4

tel.:0268-2-18-01

Ialoveni

8

 str. Moldova, Poeniţa,  Mioriţa, Constantin Negruzzi, Alexei Mateevici, Alexandru Cristea, 31 August, Timişoara, Izvoraş, Spicului, Cireşelor, Betania

SRL“Ialoveni-Gaz”

str. Grigire Vieru30

tel.:0268-3-03-14

      9-29-73

Bardar

9

Alegătorii numele de familie ale cărora începe cu literele:

A B C D E F G  H I J K L M N O

Casa de Cultură

Bardar

 str.Aurel David 70

tel.:0268- 37-217

Bardar

10

Alegătorii numele de familie ale cărora începe cu literele:

 

P Q R S T U V W X Y Z

Centrul de  Sănătate

 Bardar

str.“Aurel David” nr.109

tel.:0268-37-361

Cărbuna

11

Cărbuna

Primăria Cărbuna

tel.:0268-65-238

Cigîrleni

12

Cigîrleni

Căminul cultural

Cigîrleni

tel.:0268-93-347

Costeşti

13

sectoarele nr.2 şi 8

o parte din sect.nr1

o parte din sect.nr3

o parte din sect.nr5

o parte din sect.nr7

o parte din sect.nr9

Liceul teoretic “Olimp”    

str. Ştefan cel Mare 107

tel.:0268-51-252

Costeşti

14

o parte din sect. nr.1

o parte din sect.nr.9

sectorul  nr.11

Liceul teoretic Costeşti     

  str. Moldova 2

tel:51-481

Costeşti

15

sectoarele nr. 4; 6;13.

o parte din sectoarele  nr 3, 5   

Gimnaziul

 Costeşti

 str Bălţi 1

tel.:0268-51-325

tel.:0268-52-007

Costeşti

16

o parte din sect. nr. 7 

sectoarele 10; 12

Grădiniţa nr.4

str. Independenţei 31

tel.:0268-51-428

Dănceni

17

str. Cronicarilor, Şefan cel Mare, Tineretului, Trandafirilor, Sf. Dumitru,  Podgorenilor, Codrilor, 27 August, 31 August, Morilor, Fîntînilor, Florilor, Mihai Eminescu, Olimpică, Hîrtului, Doinelor, Alexandru Donici, Mihai Viteazu, Miron Costin, Alexandru cel Bun, Mioriţa,  Vasile Alecsandri, Salcîmilor, Satul Nou, Viilor, Livezilor, Iazului

Gimnaziul Dănceni

str. 31 August

tel.:0268-34 -412

0268-34-238

Gangura

18

 Gangura

 Alexandrovca

Gimnaziul

Gangura

tel.:0268-70 -329

tel.:0268-70 -238

Homuteanovca

19

  Homuteanovca

Casa de Cultură

tel.:0268-94-720

Misovca

20

 Misovca

Gimnaziul

Misovca

tel.:0268-94-526

Hansca

21

    Hansca

Gimnaziul Hansca

tel.:0268-56-278

Horeşti

22

 Horeşti

Casa de cultură

Horeşti

tel.:0268-58-236

Horodca

23

 Horodca

Gimnaziul

Horodca

tel.:0268-40-198

tel.:0268-40-236

Malcoci

24

 Malcoci

Oficiul Postal

Malcoci

tel.:0268-31-238

Mileştii Mici

25

Sectorul nr. 1 (Ştefan cel Mare, M. Bîrcă (partea de Sud  a satului), Bucium)

Primăria

c.Mileştii Mici

tel.:0268- 69 - 008

Mileştii Mici

26

Sectorul  nr. 2  (M.Bîrcă (partea de Nord a satului), Fundul Văii, Unitatea Militară)

Liceul Teoretic “Mihai Bîrcă”

tel.:0268- 68-580

Piatra Albă

27

 Piatra Albă 

ÎP “Fructoza”

Şcoala Primară

Piatra Albă

tel.:0268-67-145

Moleşti

28

Moleşti

Casa de Cultură

 Moleşti

tel.:0268-93-444

Nimoreni

29

 Nimoreni

Primăria Nimoreni

tel.:0268-32-238

Pojăreni

30

 Pojăreni

Gimnaziul

Pojăreni

tel.:0268-36-301

tel.:0268-36-236

Puhoi

31

Partea dreaptă (la intrarea în sat dinspre Chişinău)  a satului, despărţită de rîuleţul ce traversează localitatea

Liceul teoretic Puhoi

tel.:0268-63-281

Puhoi

32

Partea stîngă (la intrarea în sat dinspre Chişinău)  a satului, despărţită de rîuleţul ce traversează localitatea

Casa de cultură

Puhoi

tel.:0268-63-238

Răzeni

33

Partea satului de Sud-Est pînă la  rîpa ce împarte satul în 2 părţi (cu excepţia sectorului de case locative cuprinse între intersecţia rîpii ce împarte satul în două părţi cu strada centrală a satului Răzeni, pînă la intersecţia cu strada ce duce spre făţarea SRL „Vatra Răzeşească”)

Căminul Cultural

 “Ion  Inculeţ”

Răzeni

tel.:0268-73-281

Răzeni

34

Partea satului de Nord-Vest pînă la rîpa ce împarte satul în 2 părţi (inclusiv sectorul de case locative cuprinse între intersecţia rîpii ce împarte satul în două părţi cu strada centrală a satului Răzeni, pînă la intersecţia cu strada ce duce spre făţarea SRL „Vatra Răzeşească”)

Liceul Teoretic  “Ion Pelivan” Răzeni 

tel.:0268-74-866

Răzeni

35

Partea satului Răzeni de după traseul naţional M3 (Răzeni-1)

Clădirea Şcolii professional- tehnică

Răzeni-1

tel.: 0268-74-924

     Mileştii Noi

36

 Mileştii Noi

Şcoala primară

Mileştii Noi

c.Răzeni

tel.:0268-72-008

Ruseştii Noi

37

Ruseştii Noi  (A-G)

Casa de cultură

c.Ruseştii Noi

tel.:0268-41-285

Ruseştii Noi

38

Ruseştii Noi  (I-Z)

Primăria

c.Ruseştii Noi

tel.:0268-41-248

Ruseştii        Vechi

39

 Ruseştii Vechi (A-Z)

Casa de cultură

Ruseştii Vechi

tel.:0268-42-593

Sociteni

40

 Sociteni

Gimnaziul Sociteni

tel.:0268-35-295

0268-35-238

Suruceni

41

 Suruceni

Liceul teoretic “Ion Suruceanu”

tel.:0268-33-259

Ţîpala

42

 Ţîpala

Casa de cultură

Ţîpala

tel.:0268-61-238

Bălţaţi

43

Bălţaţi

Grădiniţa de copii  “Romaniţa”

tel.:0268-61-622

Budăi

44

  Budăi

Punctul medical

Budăi

tel.:0268-62-116

Ulmu

45

Locuitorii satului din partea stîngă a rîului Botna

Primăria

Ulmu

tel.:0268-47-238

      47-375

Ulmu

46

Locuitorii satului din partea dreaptă a rîului Botna

Clădirea fostului gimnaziu

tel.:0268-47-339

Văratic

47

Văratic

Primăria

Văratic

tel.:0268-75-236

Văsieni

48

de la casa cet. Solonari Igor Ion  pînă la casa  cet. Istratiev Victor Mihail

Liceul Teoretic  „Dimitrie Cantemir”

tel.:0268-44-977

Văsieni

49

de la casa cet. Guţuţui Victor Alexandru   pînă la casa  cet.  Frunză Vasile A.

Gimnaziul Văsieni

tel.:0268-44-244

Zîmbreni

50

 Zîmbreni

 Găureni

Casa de cultură

c.Zîmbreni

tel.:0268-57-237