Nr. 2265 - pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare

  • 08.02.2019
  • 5499
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea

Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și q), art. 26 lit. b) și k) din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 08 februarie 2019

Nr. 2265