Nr. 5098 - pentru modificarea anexei nr.1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 28.06.2021
  • 723
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr.1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
La 26 iunie 2021, Partidul Politic ”Democrația Acasă” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, cu următoarele documente anexate:
          1. Procesul-verbal al ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Politic ”Democrația Acasă” din 26 iunie 2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați și a ordinii candidaților pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, după cum urmează: 
            a) excluderea candidatului Melnic Vladimir de la poziția nr. 50 și includerea la poziția nr.  16 a candidatului Chițu Alexandru.
b) transferarea candidaților:
Postolachi Andrei de la poziția nr. 23 la poziția nr.50;
Corețchi Boris de la poziția nr. 16 la poziția nr. 23;
Pripa Andrei de la poziția nr. 41 la poziția nr. 25;
Arcan Petru de la poziția nr. 25 la poziția nr. 41;
Codreanu Corneliu de la poziția nr. 32 la poziția nr. 40;
Iliciuc Ion de la poziția nr. 40 la poziția nr. 32;
Tapalaje Igor de la poziția nr. 43 la poziția nr. 80;
Baloș Călin de la poziția nr. 80 la poziția nr. 43;
           2. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
  1. Datele biografice ale candidatului;
  2.  Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
  3.  Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
  4.  Declarația de avere şi interese personale ale candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarației care nu conțin datele personale cu acces limitat;
  5.  Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
  6.  Copia de pe actul de identitate a candidatului.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) şi art. 87 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Anexa nr.1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
1) candidatul Melnic Vladimir de la poziția nr. 50 se exclude;
2) candidatul Postolachi Andrei de la poziția nr. 23 se transferă la poziția nr. 50;
3) candidatul Corețchi Boris de la poziția nr. 16 se transferă la poziția nr. 23;
4) candidatul Pripa Andrei de la poziția nr. 41 se transferă la poziția nr. 25;
5) candidatul Arcan Petru de la poziția nr. 25 se transferă la poziția nr. 41;
6) candidatul Codreanu Corneliu de la poziția nr. 32 se transferă la poziția nr. 40;
7) candidatul Iliciuc Ion de la poziția nr. 40 se transferă la poziția nr. 32;
8) candidatul Tapalaje Igor de la poziția nr. 43 se transferă la poziția nr. 80;
9) candidatul Baloș Călin de la poziția nr. 80 se transferă la poziția nr. 43;
10) la poziția nr. 16 se include candidatul Chițu Alexandru.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 28 iunie 2021
Nr. 5098