Nr. 2233 - cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 

  • 04.02.2019
  • 641
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare

din 24 februarie 2019 

 

Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a două persoane în calitate de experți electorali internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se acreditează în calitate de experți electorali internaționali două persoane din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.    

2. Persoanele acreditate în calitate de experți electorali internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                           Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 04 februarie 2019

Nr. 2233