Nr. 3724 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca

  • 18.02.2020
  • 1391
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul raional Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Cîrja Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova și cererea de demisie a consilierului Niculiță Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Basarabeasca le revin candidaților supleanți Zlatov Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Cebanu Daniela de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Lista candidaților supleanți a fost confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului ce îi revine Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a ținut cont de declarația de refuz depusă de candidatul supleant Mîța Ioana.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și g) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 22, 23 și 29 lit. b), c), e) şi g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca.

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Niculiță Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca.

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidaților supleanți Zlatov Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Cebanu Daniela de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

4. Se preavizează consilierii Zlatov Vladimir și Cebanu Daniela asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                             Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 18 februarie 2020

Nr. 3724