Nr. 085 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia

  • 23.10.2021
  • 238
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Haruța Gheorghe ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca îi revine candidatului supleant Cîrchelan Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia, sediul Central din 31 octombrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține adeverința Primăriei satului Mihailovca privind imposibilitatea identificării pe teritoriul localității a candidatului supleant Cramceaninov Silvia de pe lista Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b), e) și f) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Haruța Gheorghe ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia, candidatului supleant Cîrchelan Sergiu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Cîrchelan Sergiu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 octombrie 2021
Nr. 85