Nr. 527 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batâr, raionul Cimișlia

  • 27.05.2022
  • 256
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Batâr, raionul Cimișlia
 
Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia, prin decizia nr. 2/3 din 19 aprilie 2022, a ridicat mandatul consilierului Jerep Oleg ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr îi revine candidatului supleant Cuzuioc Valentina de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 4 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia, candidatului supleant Cuzuioc Valentina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Cuzuioc Valentina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul ședinței                                                                                                   Lilian ENCIU
 
Chișinău, 27 mai 2022
Nr. 527