Nr. 694 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni

  • 21.09.2022
  • 1597
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Buzilă Aliona aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni îi revine candidatului supleant Vîrlan Grigore de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni) din 6 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Leahu Oxana de pe lista blocului electoral respectiv.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Buzilă Aliona aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni, candidatului supleant Vîrlan Grigore de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Vîrlan Grigore asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 septembrie 2022
Nr. 694