Nr. 902 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești

  • 31.01.2023
  • 541
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rusu Elena aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European) în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni îi revine candidatului supleant Scutelnic Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European), confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 4 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Botnarenco Vasilii de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rusu Elena aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European) în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești, candidatului supleant Scutelnic Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova (Partidul Social Democrat European).
3. Se preavizează consilierul Scutelnic Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 902