Nr. 1378 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei

  • 30.09.2023
  • 974
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Vieru Ana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Puțintei îi revine candidatului supleant Dodon Ivan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Central) din 1 noiembrie 2019.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Vieru Ana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei, candidatului supleant Dodon Ivan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Dodon Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 30 septembrie 2023

Nr. 1378