Nr. 2299 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani

  • 23.02.2024
  • 375
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Rîșcani
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Țurcanu Denis ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Rîșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Rîșcani îi revine candidatului supleant Blaşco Boris de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea nr. 185 din 24 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Țurcanu Denis ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Rîșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Rîșcani candidatului supleant Blaşco Boris de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Blaşco Boris asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 februarie 2024
Nr. 2299