Nr. 2312 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei

  • 27.02.2024
  • 376
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Orhei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Globa Adelina aleasă pe lista Partidului Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei în Consiliul raional Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei îi revine candidatului supleant Ciorba Victor de pe lista Partidului Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, confirmată prin hotărârea nr. 249 din 21 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Globa Adelina aleasă pe lista Partidului Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei în Consiliul raional Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei candidatului supleant Ciorba Victor de pe lista Partidului Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei.
3. Se preavizează consilierul Ciorba Victor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 27 februarie 2024
Nr. 2312