Nr. 2533 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița

  • 19.05.2024
  • 293
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Cebotaru Olga aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ocnița îi revine candidatului supleant Oleinic Gheorghe de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărârea nr. 1 din 7 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ocnița nr. 24/18. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului de consilier, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Manoil Andrei de pe lista aceluiași partid.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. i), 29, 38, 45 lit. c) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița, candidatului supleant Oleinic Gheorghe de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

3. Se preavizează consilierul Oleinic Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Secretara

Comisiei Electorale Centrale                                                                                Dana MUNTEANU

 

Chişinău, 19 mai 2024

Nr. 2533