Nr. 2535 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni

  • 19.05.2024
  • 315
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Staver Angela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni îi revine candidatului supleant Budeci Nicoleta de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 25 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Scoreni nr. 30/21.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Staver Angela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni, candidatului supleant Budeci Nicoleta de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

3. Se preavizează consilierul Budeci Nicoleta asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Secretara

Comisiei Electorale Centrale                                                                                Dana MUNTEANU

 

Chişinău, 19 mai 2024

Nr. 2535