Nr. 2460 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă

  • 09.04.2019
  • 188
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Ștefan Vodă

 

La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Moiseev Iurie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Ștefan Vodă, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă îi revine candidatului supleant Verebceanu Simion de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă din 24 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Moiseev Iurie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Ștefan Vodă.

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă candidatului supleant Verebceanu Simion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Verebceanu Simion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul                                                                                    

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 09 aprilie 2019

Nr. 2460