Nr. 2493 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești

  • 07.05.2019
  • 193
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Hîncești

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Chetraru Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Hîncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Hîncești îi revine candidatului supleant Secu Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 3 iulie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chetraru Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Hîncești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Hîncești, candidatului supleant Secu Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Secu Vasile asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 7 mai 2019

Nr. 2493