Nr. 3309 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău

  • 13.12.2019
  • 1206
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Popa Valeriu ales pe lista Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera îi revine candidatului supleant Domentii Igor de pe lista Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 1 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Popa Valeriu ales pe lista Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, candidatului supleant Domentii Igor de pe lista Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI”.

3. Se preavizează consilierul Domentii Igor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 decembrie 2019

Nr. 3309