Nr. 4172 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrian Candu

 • 03.09.2020
 • 2550
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrian Candu

 

La data de 2 septembrie 2020, domnul Andrian Candu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1.  procesul-verbal nr. 2 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național  Politic al Partidului Politic „PRO MOLDOVA” privind desemnarea domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2.  lista în original și în copie a membrilor Consiliului Național Politic al Partidului Politic „PRO MOLDOVA”  participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3.  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4.  declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5.  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6.  copiile statutului Partidului Politic „PRO MOLDOVA” și extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința  Consiliului Național Politic al Partidului Politic „PRO MOLDOVA” a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 52 din cei 67 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit art. 36 lit. j) al statutului Partidului Politic „PRO MOLDOVA”, înregistrat de către Agenția Servicii Publice la data de 18 iunie 2020, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Național Politic al Partidului Politic „PRO MOLDOVA”.

Potrivit procesului-verbal nr. 2 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național Politic al Partidului Politic „PRO MOLDOVA”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Serghei Sîrbu. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă și, după caz, de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că din cele 100 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă, 98 de persoane întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate, iar două persoane nu pot fi înregistrate, întrucât nu și-au pus semnătura în listă, astfel se constată că numărul de 98 de membri este suficient și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 46, art. 111 și art. 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare,  Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 98 de persoane pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrian Candu, desemnat de Partidului Politic „PRO MOLDOVA”, conform anexei.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Serghei Sîrbu.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4172

 

 

 

 

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4172 din 3 septembrie 2020

 

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Adrian Candu în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

 1.  

Sîrbu

Serghei

 1.  

Balaur

Nicolae

 1.  

Buzilă

Liliana

 1.  

Foca

Boris

 1.  

Simionov

Aliona

 1.  

Crețu

Radu

 1.  

Malașevschi

Mihai

 1.  

Volconovici

Augustin

 1.  

Atoian

Armen

 1.  

Cucu

Ghenadie

 1.  

Gotornicean

Inga

 1.  

Rosca

Grigore

 1.  

Cuculescu

Teodor

 1.  

Furtuna

Oxana

 1.  

Melnic

Inga

 1.  

Berzoi

Nicolai

 1.  

Nedelciuc

Elena

 1.  

Cojocaru

Iurie

 1.  

Gîlca

Valeriu

 1.  

Repeșciuc

Grigore

 1.  

Vasluian

Daria

 1.  

Cojocaru

Alexandru

 1.  

Gotornicean

Maxim

 1.  

Ceban

Nina

 1.  

Bîtca

Vasile

 1.  

Verdeș

Ghenadie

 1.  

Mărcuță

Vasile

 1.  

Sococol

Sergiu

 1.  

Nelipovschi

Mihai

 1.  

Delogramatic

Ruslan

 1.  

Vultur

Vadim

 1.  

Nerpi

Vasile

 1.  

Dumbravă

Ecaterina

 1.  

Gogorița

Aurelia

 1.  

Lupu

Lidia

 1.  

Zmeu

Elena

 1.  

Andronic

Nina

 1.  

Pavliuc

Stanislav

 1.  

Serediuc

Evdochia

 1.  

Vasilachi

Corneliu

 1.  

Chitic

Serghei

 1.  

Midrigan

Nicoleta

 1.  

Russu

Dacian

 1.  

Procopenco

Inga

 1.  

Prisacaru

Sergiu

 1.  

Cernei

Tudor

 1.  

Ciobanu

Olga

 1.  

Valeriu

Vieru

 1.  

Țîganova

Minodora

 1.  

Popan

Irina

 1.  

Ermurachi

Daniel

 1.  

Cemortan

Nichifor

 1.  

Deliu

Ilie

 1.  

Codreanu

Ana

 1.  

Cujbă

Ion

 1.  

Chirilov

Igor

 1.  

Bejan

Sergiu

 1.  

Bejan

Ecaterina

 1.  

Gherasimov

Petru

 1.  

Păduraru

Boris

 1.  

Gurău

Sorin

 1.  

Babiuc

Serghei

 1.  

Beșliu

Stanislav

 1.  

Stanciu

Raisa

 1.  

Bogos

Angela

 1.  

Dragan

Afanasi

 1.  

Sîrbu

Oleg

 1.  

Lisițin

Oleg

 1.  

Siminițchi

Boris

 1.  

Iachim

Vasile

 1.  

Slipenchi

Nelea

 1.  

Dumitraș

Victoria

 1.  

Rezneac

Natalia

 1.  

Moldovan

Tatiana

 1.  

Tîltu

Ludmila

 1.  

Moraru

Nicolae

 1.  

Novițchi

Valentina

 1.  

Guțu

Ion

 1.  

Rauța

Eugen

 1.  

Timcu

Oleg

 1.  

Guțu

Vasile

 1.  

Botezatu

Alina

 1.  

Badicica

Victoria

 1.  

Lebedinschi

Oleg

 1.  

Cebotari

Dumitru

 1.  

Josan

Serghei

 1.  

Garpatii

Nicoleta

 1.  

Todorovici

Nicolai

 1.  

Soroca

Alla

 1.  

Friptu

Natalia

 1.  

Buga

Boris

 1.  

Agache

Angel

 1.  

Pitu

Dragoș

 1.  

Galeru

Ion

 1.  

Sturza

Nicolae

 1.  

Untila

Olga

 1.  

Tatarciuc

Dorin

 1.  

Calugari

Nina