Nr. 506 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022

  • 13.05.2022
  • 444
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada
campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022
 
La data de 12 mai 2022, Partidul Liberal Democrat din Moldova a înștiințat Comisia Electorală Centrală despre desemnarea doamnei Mutaf Luminița în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
Potrivit art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, „Concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferând în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri”.
Urmare a înregistrării candidatului pentru funcția de consilier prin hotărârea nr. 8 din 24 aprilie 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni, a candidaților pentru funcția de primar prin hotărârea nr. 8 din 26 aprilie 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni, prin hotărârea nr. 10 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani și hotărârea nr. 11 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni din 29 aprilie 2022, în corespundere cu art. 1 din Codul electoral, Partidul Liberal Democrat din Moldova a obținut statutul de concurent electoral la alegerile locale noi din 29 mai 2022. În calitate de concurent electoral, Partidul Liberal Democrat din Moldova este obligat să efectueze operațiuni financiare în susținerea candidaturilor sale prin intermediul trezorierului desemnat.
Examinând actele prezentate, Comisia constată că acestea întrunesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 8 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se confirmă doamna Mutaf Luminița în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 mai 2022
Nr. 506