Nr. 678 - cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală din cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022

 • 09.09.2022
 • 2981
 • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor
concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală
din cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022
 
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, colectează și sistematizează rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale prezentate de către concurenții electorali. Potrivit lit. g) a aceluiași alineat, Comisia aplică sau solicită aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare pentru încălcarea reglementărilor cu privire la finanțarea campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sunt pasibile de răspundere contravențională, penală sau privind încălcarea legislației fiscale. Pentru realizarea atribuțiilor, în corespundere cu lit. j) a alineatului citat din Cod, Comisia dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Mai mult, potrivit art. 22 alin. (1) lit. q), Comisia analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor.
În vederea realizării obligațiilor menționate supra, Comisia a efectuat controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în cadrul campaniei electorale din 29 mai 2022.
Temei pentru inițierea controlului au servit următoarele circumstanțe.
Potrivit pct. 8-26 din hotărârea CEC nr. 549 din 7 iunie 2022, s-a stabilit că concurentul electoral vizat a diminuat prețul de piață evaluat pentru materiale promoționale utilizate în campanie. În acest sens, prin aceeași hotărâre, Comisia a atenționat concurentul electoral Partidul Politic „Șor” asupra neadmiterii abaterilor de la prevederea legală ce impune evaluarea la prețul de piață a donațiilor în mărfuri și servicii.
În contextul celor enunțate, Comisia constată că Partidul Politic „Șor” nu s-a conformat atenționărilor reflectate în hotărârea CEC nr. 549/2022, iar în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale, depuse ulterior emiterii hotărârii vizate, a inclus practic aceleași prețuri subestimate. De remarcat că prețurile subestimate sunt incluse în toate circumscripțiile electorale în care concurentul electoral a desemnat candidați. Mai mult, concurentul nu a prezentat nici un raport financiar corectat din campania electorală aferentă turului întâi, prin care să fie executată obligația de a evalua la prețul de piață materialele promoționale donate.
La data de 12 iunie 2022, CECEC Ghetlova, prin adresa înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/2657, a remis sesizarea președintelui Organizației Teritoriale PAS, Alexei Codreanu, prin care solicită CECES Ghetlova tragerea la răspundere a concurentului electoral Partidul Politic ,,Șor” pentru încălcarea prevederilor Codului electoral în ceea ce privește folosirea abuzivă a resurselor administrative în scopuri electorale (folosirea automobilului de serviciu de către doamna Anastasia Țurcan, viceprimar al mun. Orhei, care a participat la activitatea cu scop electoral ce a avut loc în incinta Casei de cultură din comuna Ghetlova în data de 10 iunie 2022, între orele 19:30-22:30, precum și folosirea abuzivă, de către membrii Partidului Politic ,,Șor”, împreună cu deputata Tauber Marina, președintele raionului Orhei, Țurcanu Dinu, și candidata desemnată, Svetlicinîi Anastasia, a respectivului local).
Subsidiar, Comisia reține că  CECEC Ghetlova,  prin hotărârea nr. 3 din 12 iunie 2022, a respins integral ca fiind neîntemeiată contestația, din motivul lipsei probelor pertinente și admisibile. Totuși, pe marginea argumentelor privind declararea resurselor financiare în campanie, Comisia a reținut, spre examinare și cercetare suplimentară, respectarea condițiilor de finanțare a campaniei electorale de către concurentul electoral vizat.
În acest sens, Comisia Electorală Centrală, prin scrisoarea nr. CEC-8/995 din 12 iunie 2022, a informat Partidul Politic ,,Șor” despre inițierea procedurii de control șii-a fost solicitat să prezinte considerentele proprii vizavi de circumstanțele expuse în sesizare. La fel, i s-a solicitat să comunice dacă sumele cheltuite pentru asigurarea participanților cu obiecte de vestimentație având însemnele partidului (veste, chipiuri, maiouri), dar și pentru deplasarea participanților și voluntarilor la evenimentele electorale reflectate în sesizare, dar și pe pagina de Facebook a candidatei, au fost sau nu reflectate în ultimul raport financiar prezentat la Comisia Electorală Centrală, după caz, cu anexarea documentelor justificative.
Potrivit răspunsului la demersul CEC-8/995 din 12 iunie 2022, recepționat la data de 15  iunie 2022, înregistrat sub nr. CEC-7/2682, concurentul electoral Partidul Politic „Șor” a informat că întrunirea cu alegătorii din 10 iunie curent, în incinta Casei de cultură Ghetlova, a avut loc cu acordul primăriei comunei Ghetlova, potrivit răspunsului nr. 57 din 9 iunie 2022 atașat la demers. Totodată, în răspuns se menționează că, în ceea ce privește materialele promoționale cu sigla partidului, Comisia a fost informată despre acestea prin răspunsul la scrisoarea CEC-8/938 din 28 mai curent. Concomitent, răspunsul menționat informează că materialele promoționale cu simbolul și inscripția partidului au fost repartizate de-a lungul activității partidului și participării acestuia în cadrul campaniilor electorale și în afara acestora, fiind legitim reflectate în rapoartele și facturile fiscale, conform procedurii. Cu referire la deplasarea participanților și a voluntarilor, concurentul informează că deplasări ale susținătorilor nu au fost efectuate, deoarece persoanele date sunt din localitatea respectivă, excepție făcând câteva persoane care reprezintă partidul la nivel central și care au venit centralizat, iar cheltuielile acestora au fost reflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale din aceste alegeri.
În conformitate cu art. 43 alin. (1) din Codul electoral și pct. 24 subpct. 1) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, concurentul electoral care va desfășura campania electorală cu implicarea resurselor financiare și materiale este obligat să prezinte Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămânal, rapoarte privind finanțarea campaniei electorale.  
În data de 29 mai 2022, s-au desfășurat alegeri locale noi în 10 circumscripții electorale, unde a fost înregistrat în calitate de concurent electoral și Partidul Politic ,,Șor”, cu următorii candidați:
- la data de 27 aprilie 2022, în CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca, cu candidatul PURICI Serghei;
- la data de 3 mai 2022, în CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia, cu candidatul OJOC Ionel;
- la data de 3 mai 2022, în CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești, lista de candidați pentru funcția de consilier;
- la data de 4 mai 2022, în CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei, cu candidatul SVETLICINÎI Anastasia.
Potrivit hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 408 din 12 aprilie 2022, a fost stabilit plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 29 mai 2022.
Astfel, pentru campania electorală aferentă turului întâi și doi, concurentul electoral avea dreptul să utilizeze, până la atingerea plafonului maxim stabilit, următoarele sume:
- pentru circumscripția electorală sătească Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca 17 138,94 lei;
- pentru circumscripția electorală sătească Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia 9 562,77 lei;
- pentru circumscripția electorală comunală Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei17 906,49 lei;
- pentru circumscripția electorală comunală Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești – 21 617,82 lei.
Prin hotărârile nr. 477 din 6 mai 2022, nr. 503 din 11 mai 2022, nr. 512 din 19 mai 2022, nr. 526 din 27 mai 2022, nr. 544  din 3 iunie 2022, nr. 549 din 7 iunie 2022 și, respectiv, nr. 552 din 14 iunie 2022, Comisia Electorală Centrală a luat act de informația cu privire la nedeschiderea contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” și desfășurarea activităților de campanie ce nu implică cheltuieli financiare. La fel, Comisia a luat act de informația din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 a concurentului electoral Partidul Politic ,,Șor”, pentru perioadele: 26 – 29 aprilie 2022, 30 aprilie – 6 mai 2022, 7 – 13 mai 2022, 14 – 20 mai 2022, 21 – 27 mai 2022 și, respectiv, pentru turul doi de scrutin, perioadele 31 mai – 3 iunie și 4 - 10 iunie 2022. 
Având în vedere faptul că concurentul electoral Partidul Politic ,,Șor” a primit refuzul instituțiilor bancare de a deschide contul cu mențiunea „Fond electoral”, Comisia, în scopul asigurării realizării drepturilor electorale ale concurentului, a acceptat finanțarea campaniei prin intermediul donațiilor directe în mărfuri și servicii.
  De reținut că, prin hotărârile aprobate, s-a atras atenția tuturor concurenților electorali, inclusiv Partidului Politic ,,Șor”, că metoda de susținere financiară a campaniei electorale prin donații directe este subsidiară celei primare de finanțare prin intermediul contului bancar „Fond electoral”. Ambele metode sunt admisibile numai dacă se respectă precondiția de a efectua operațiunile financiare corect și de a reflecta cheltuielile reale la prețul mediu de piață. În caz contrar, principiul transparenței și egalității devine unul iluzoriu și, în consecință, viciază legitimitatea și rezultatele alegerilor. 
Prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale, s-a constatat că toate compartimentele din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale aferentă tururilor întâi și doi a alegerilor locale noi a concurentului electoral Partidul Politic „Șor” conțin cifra zero, cu excepția listelor „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii”, după cum urmează:
- Pentru perioada 30 aprilie - 6 mai 2022
1. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca – 2605,00 lei;
2. CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești - 4655,00 lei;
3. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - 4309,00 lei;
4. CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia - 2015,00 lei.
- Pentru perioada 07.05.22-13.05.22
1. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca – 1000,00 lei;
2. CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești – 1050,00 lei;
3. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei – 1450,00 lei;
4. CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia – 1960,00 lei.
- Pentru perioada 14-20 mai 2022
1. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca - 2884.45 lei;
2. CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești - 2897.10 lei;
3. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - 2448.45 lei;
4. CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia - 1599.80 lei.
- Pentru perioada 21.05.22 - 27.05.22
1. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca - 4050.00 lei;
2. CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești - 0.00 lei,
3. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - 1450.00 lei;
4. CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia - 3150.00 lei.
- Pentru perioada 31.05.22 - 3.06.22
1. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - 3295.00 lei;
2. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca - 2170.00 lei.
- Pentru perioada 4.06.22 - 10.06.22
1. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - 1800.00 lei;
2. CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca - 1600.00  lei.
Făcând o totalizare a sumelor indicate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale aferentă tururilor întâi și doi ale alegerilor locale noi a concurentului electoral Partidul Politic „Șor”, Comisia conchide că donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii au fost evaluate, după cum urmează:
- CECES Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca – în sumă totală de 14309,45 lei;
- CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești - în sumă totală de 8602,10 lei;
- CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei - în sumă totală de 14752,45 lei;
- CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia - în sumă totală de 8724,80 lei.
În scopul asigurării transparenței donațiilor și cheltuielilor pentru finanțarea campaniei electorale, precum și ținând cont de prevederile art. 41 alin. (3) lit. f) din Codul electoral, conform cărora se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a activității campaniilor electorale ale concurenților electorali de către persoane anonime sau în numele unor terți, Comisia a expediat solicitări de informații în adresa concurentului electoral. Astfel, prin scrisorile nr. CEC-8/887 din 11 mai 2022, CEC-8/902 din 16 mai 2022, CEC-8/938 din 28 mai 2022 și CEC-8/999 din 14 iunie 2022, Comisia i-a solicitat concurentului electoral Partidul Politic „Șor” prezentarea copiilor de pe documentele confirmative ce atestă esența tranzacției de donație, proprietarul efectiv care a efectuat toate donațiile reflectate în raport, dar și dovada deținerii bunului donat.
Potrivit răspunsurilor la demersurile menționate supra, concurentul electoral Partidul Politic „Șor” a prezentat copiile contractelor de donație, inclusiv cele al căror obiect include donațiile cu titlu gratuit ale serviciilor de deplasare la acțiunile electorale, pentru executarea activităților destinate agitației electorale în favoarea candidaților la alegerile locale noi din 29 mai 2022, după cum urmează:
a) contractul de donație nr. 6SA/2 din 5 mai 2022, în sumă de 1759,00, dintre care 759,00 lei pentru locațiunea automobilului și 1000,00 lei pentru combustibil, pentru deplasarea la acțiunile electorale din comuna Ghetlova;
b) contractul de donație nr. 9VC/3 din 5 mai 2022, în sumă de 1800,00, dintre care 800,00 lei pentru locațiunea automobilului și 1000,00 lei pentru combustibil, pentru deplasarea la acțiunile electorale din satul Bobeica;
c) contractul de donație nr. 2IO/3 din 7 mai 2022, în sumă de 700,00, pentru deplasarea la acțiunile electorale din satul Moara de Piatră;
d) contractul de donație nr. 6AS/4 din 7 mai 2022, în sumă de 350,00, pentru deplasarea la acțiunile electorale Ghetlova;
e) contractul de donație nr. 21/05MT din 21 mai 2022 în sumă totală de 850,00 lei, dintre care 250,00 lei pentru deplasare la acțiuni electorale în comuna Ghetlova, 350,00 lei – în  comuna Zastânca și 250,00 lei – în comuna Moara de Piatră;
f) contractul de donație nr. SA-2T/2 din 3 iunie 2022, în sumă totală de 810,00 lei, dintre care 500,00 lei pentru locațiunea automobilului și 310,00 lei pentru combustibil, pentru deplasarea la acțiunile electorale din comuna Ghetlova;
g) contractul de donație nr. MT/3 din 4 iunie 2022 în sumă totală de 1300,00 lei, dintre care 600,00 lei pentru deplasare la acțiuni electorale în comuna Ghetlova și 700,00 lei – în  comuna Zastânca.
Examinând rapoartele financiare prezentate de concurentul electoral Partidul Politic „Șor” pentru întreaga perioadă electorală, și anume pe segmentul serviciilor de transport donate cu titlu gratuit, Comisia conchide următoarele:
 • pentru circumscripția electorală sătească Zastânca, raionul Soroca, au fost raportate cheltuieli în sumă de 1050.00 lei;
 • pentru circumscripția electorală comunală Bobeica,  raionul Hâncești, au fost raportate cheltuieli în sumă de 1800.00 lei;
 • pentru circumscripția electorală comunală Ghetlova, raionul Orhei, au fost raportate cheltuieli în sumă de 3769.00 lei;
 • pentru circumscripția electorală sătească Moara de Piatră, raionul Drochia, au fost raportate cheltuieli în sumă de 950.00 lei.
Totuși, reieșind din răspunsul înregistrat sub nr. CEC-7/2682 prezentat de concurentul electoral Partidul Politic „Șor”, prin care acesta informează Comisia că nu au fost efectuate deplasări  ale susținătorilor săi, suprapus probelor colectate în contextul exercitării controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, Comisia a atestat situații ce pot fi interpretate drept eludare sau suspiciuni de încălcare a normelor legale privind reflectarea reală a cheltuielilor de transport.
În urma vizualizării și examinării postărilor de pe pagina personală de Facebook a candidatului Anastasia Svetlicinîi, în special reflectarea întrunirilor cu alegătorii, ultima era însoțită de cel puțin 33 de persoane la evenimentul din 8 iunie 2022. Postarea este însoțită de un text în care candidata recunoaște public și apreciază efortul colegilor din raza raionului Orhei în asistența oferită pentru desfășurarea campaniei electorale. Cu toate acestea, în rapoartele financiare prezentate nu au fost reflectate cheltuielile pentru transportarea susținătorilor în scopuri electorale. Or, excluzând datele pentru persoanele prezentate în contractele de donație, Comisia a luat în calcul doar 28 de persoane. La fel, Comisia a evaluat la prețul de piață costurile minime de transport pasageri, tur-retur, în sumă de 58,90 lei per persoană, pentru perioadele sus-indicate, constituind deplasarea cu destinația Orhei-Ghetlova-Orhei, unica localitate care are conexiune directă cu Ghetlova din orice punct al raionului Orhei. Astfel, efectuând un calcul pentru minim 28 de persoane, costul serviciilor de transport public, conform tarifelor afișate pe panourile Gării Auto, constituie minim 1649,20 lei, acestea fiind cheltuielile nedeclarate de concurent. Pe de altă parte, se atrage atenția la faptul că aceste cheltuieli sunt recunoscute public în postările de pe rețelele de socializare, dar negate oficial în fața organului de supraveghere și control.
Comisia nu a constatat alte situații care ar fi ridicat dubii referitoare la cheltuielile de transport nedeclarate în alte circumscripții electorale, din care considerent apreciază restul cheltuielilor de transport incluse în rapoartele privind gestiunea financiară ca fiind conforme cu cheltuielile efectiv suportate.
În consecință, Comisia apreciază critic datele prezentate de concurentul electoral pentru circumscripția electorală Ghetlova, conform cărora doar cheltuielile suportate de candidat și cei vizați în contractele de donație sunt evaluate și raportate. De facto, cele suportate de terți în scop de campanie, de minim 1649,20 lei, pentru circumscripția menționată, nu au fost reflectate în rapoartele financiare.
 
Comisia a atestat suspiciuni de subestimare a prețului de piață și pentru materialele promoționale utilizate de către candidații desemnați de Partidul Politic „Șor”. Astfel, în interesul candidaților înregistrați de către concurentul electoral respectiv, în circumscripțiile electorale Zastânca, raionul Soroca (donator Serghei Purici), Bobeica, raionul Hâncești (donator Valeriu Colesnic), Moara de Piatră, raionul Drochia (donator Ionel Ojoc) și Ghetlova, raionul Orhei (donator Anastasia Svetlicinîi), au fost efectuate donații de materiale promoționale, toate tipărite la „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. Urmare a verificărilor suplimentare la alți prestatori a prețurilor pentru produse similare, s-a constatat o diminuare a costurilor de la 3 până la 10 ori, în funcție de produs.
În vederea verificării suspiciunilor rezonabile de utilizare a fondurilor nedeclarate (în cazul diminuării artificiale a prețurilor sau de oferire a unor reduceri substanțiale), Comisia, prin demersul înregistrat cu nr. CEC-8/927 din 24 mai 2022 înaintat către „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L.,  a solicitat prezentarea mecanismului de stabilire, după caz, prin contrapunere, a prețului de piață pentru produsele poligrafice (pliante, afișe, invitații, calendare) elaborate și livrate direct cetățenilor Serghei Purici, Valeriu Colesnic, Ionel Ojoc și Anastasia Svetlicinîi, dar indirect concurentului electoral Partidul Politic „Șor”.
La data de 26 mai 2022, Comisia a recepționat, de la „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L., un răspuns înregistrat cu nr. CEC-7/2508. Conform scrisorii recepționate, agentul economic a ezitat să formuleze un răspuns clar la întrebările formulate de Comisie și a declarat că mecanismul formării prețurilor este unul complex, fiind dependent direct și de alți factori ce ar contribui la mărirea sau micșorarea costurilor. De asemenea, aceasta a menționat că sinecostul aproximativ al unui exemplar din produsele solicitate poate fi evaluat în funcție de mai multe criterii. Mai mult, răspunsul relatează că comenzi similare, în anul 2022, „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. nu a efectuat.
Deoarece nu a recepționat un răspuns exact la întrebările formulate, la data de 27 mai curent, Comisia a interpelat asistența Serviciului Fiscal de Stat, solicitându-i prezentarea mecanismului de stabilire, după caz, prin contrapunere, a prețului de piață pentru produsele poligrafice elaborate și livrate direct cetățenilor Serghei Purici, Valeriu Colesnic, Ionel Ojoc și Anastasia Svetlicinîi, dar indirect concurentului electoral Partidul Politic „Șor”. Totodată, Comisia a solicitat Serviciului Fiscal prezentarea prețului mediu de piață și colectarea, în urma controlului, a copiilor de pe facturile eliberate în anul 2022 pentru fiecare dintre produsele poligrafice elaborate pentru alți comanditari.
Prin urmare, la data de 8 iunie 2022, Comisia a recepționat răspunsul de la Serviciul Fiscal de Stat, înregistrat cu nr. CEC-7/2633, care precizează că, în mod prioritar, va organiza efectuarea controalelor fiscale. Suplimentar la răspunsul sus-menționat, abia în data de 11 august 2022, Serviciul Fiscal de Stat a adus la cunoștința Comisiei rezultatele acțiunilor de control întreprinse la agentul economic „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L.
Astfel, răspunsul a informat că, la data de 27 iulie 2022, s-a inițiat controlul fiscal, prin metoda verificării parțiale, privind prestarea serviciilor de executare a produselor publicitare și poligrafice în adresa persoanelor fizice, pentru luna mai 2022. În rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, în luna mai curent, „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. a efectuat livrări de produse publicitare și poligrafice în adresa persoanelor fizice conform tabelului indicat în răspuns, însă produsele identice livrate la alți comanditari nu s-au identificat. De asemenea, s-a indicat că imprimarea s-a produs la o multifuncțională „Konica Minolta”, iar costul produselor livrate se formează din prețul hârtiei, amortizării utilajului, forței de muncă, energiei electrice. Hârtia folosită la producerea materialelor livrate către persoanele fizice menționate este de densitatea de 90 gr, cumpărată la un preț de 25,28 lei/kg. Complementar, a informat că deservirea utilajului (mijlocului fix) pentru imprimarea produselor se efectuează de către un SRL, la prețul de 0,012 euro/foaie (A3), conform contractului.
Urmare a examinării rapoartelor prezentate în campania pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, dar și a tuturor materialelor acumulate în cadrul controlului efectuat, a fost identificată o neclaritate vădită în ceea ce privește aspectul formării prețului pentru materialele promoționale, dar și în cazul includerii tuturor costurilor de producție. Suspiciuni au apărut față de modalitatea întocmirii și semnării contractelor de prestări servicii în folosul candidaților desemnați de Partidul Politic „Șor”.
Astfel, data semnării contractelor în care se solicită prestarea anumitor servicii în folosul candidaților desemnați este identică cu data întocmirii facturilor fiscale și eliberarea mărfurilor. Acest aspect presupune că, practic, materialele promoționale au fost comandate, elaborate, tipărite și livrate destinatarilor în aceeași zi. Respectiv, contractele de donații prin care Serghei Purici, Valeriu Colesnic, Ionel Ojoc, Anastasia Svetlicinii, în calitate de persoane fizice, donează în folosul Partidului Politic „Șor” anumite bunuri, sunt identice și din aceeași dată.
Potrivit semnelor distinctive existente la fiecare material promoțional, Comisia atestă că materiale au fost produse la tipografia „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. Pornind de la ideea că la utilajele tipografice, în procesul de imprimare a materialelor printate, sunt utilizate matrice termice, Comisia a interpelat principalii producători de matrice termice, și anume „Toncar” SRL, SC „Bavat Print” SRL, pentru a clarifica dacă acestea au livrat către „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. anumite servicii.
         În urma solicitării nr. CEC-8/1024 din 21 iunie 2022, adresată „Toncar” SRL, și răspunsului recepționat de Comisie, înregistrat cu nr. CEC-7/2736 din 24 iunie 2022, au fost identificate facturile fiscale: nr.IA1209393 din 08.04.2022, în sumă de 7792,50 lei; nr. IA1353454 din 15.04.2022, în sumă de 5527,00 lei; nr. IA1353488 din 26.04.2022, în sumă de 6752,00 lei; nr. IA1353507 din 29.04.2022, în sumă de 7065,00 lei; nr. IA1353541 din 10.05.2022, în sumă de 5850,00 lei; nr. IA1353566 din 13.05.2022, în sumă de 3648,00 lei; nr. IA1353603 din 20.05.2022, în sumă de 12197,00 lei; nr. IA1353641 din 27.05.2022, în sumă de 5453,00 lei; nr. IA1353661 din 31.05.2022, în sumă de 1499,00 lei; nr. IA1353718 din 10.06.2022, în sumă de 9728,20 lei; nr. IA1353754 din 17.06.2022, în sumă de 4321,00 lei. Potrivit acestor facturi fiscale, de către  SRL „Toncar” au fost confecționate matrice sau plăci de imprimare de model CTP Instal 605 X 740, dar și de model CTP Instal 459 X 525, pentru procesul de producere a materialelor poligrafice de către „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L.
Fiind citați, inclusiv repetat, pentru audiere și explicarea circumstanțelor de elaborare a matricelor sau plăcilor de imprimare de model CTP Instal 605 X 740, dar și a celei de model CTP Instal 459 X 525, reprezentanții „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L și „Toncar” SRL nu s-au prezentat.
                        Pe de altă parte, ca urmare a solicitării către SC „Bavat Print” SRL, nr. CEC-8/1023 din 21 iunie 2022, și răspunsului oferit de aceasta, recepționat de comisie sub nr. CEC-7/2755 din 28 iunie 2022, a fost identificată o factură fiscala nr. EA B000488982 din 14.06.22, prin care „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. este beneficiarul matricelor sau plăcilor de imprimare de model CTCP 525x459x0,15 și CTCP 745x605x0,3, in număr de 36 de bucăți, cu o valoare totală de 6036 lei.
Urmare a refuzului reprezentanților „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L., fiind audiat la 1 septembrie 2022,  directorul SC „Bavat Print” a declarat ca plăcile menționate sunt destinate pentru tipărirea în format ofset la utilajul de tipar, pentru formatul A2, A3 sau B2, B3, cu diferite grosimi. La fel, acesta a concretizat ca plăcile date nu pot fi utilizare în procesul tehnologic de imprimare la o imprimantă multifuncțională „Konica Minolta”, iar materialele promoționale elaborate la o mașină de tipar sunt de o calitate superioară celor elaborate la imprimante obișnuite. Comanda privind elaborarea plăcilor se efectuează electronic și se păstrează în arhivă. Comanditarul, dar și prestatorul de servicii, pot elimina sau șterge din arhivă fișierele. Din mapa existentă, în arhiva calculatorului, la data efectuării audierii, acesta a prezentat macheta cu design a plăcilor termale de imprimare de model CTCP 525x459x0,15 si CTCP 745x605x0,3, care conțineau: invitația la vot a dnei Anastasia Svetlicinîi, candidat la funcția de primar al comunei Ghetlova,  turul 2, invitația la alegeri a candidatului Serghei Purici, candidat la funcția de primar al satului Zastânca, turul 2, .,Hai să trăim bine! Votați Anastasia Svetlicinîi, Noi vă propunem asta”, Votați Serghei Purici, Invitație la întâlnire cu Serghei Purici, Invitație la întâlnire cu Anastasia Svetlicinîi, Invitații la manifestare pentru data de 19 iunie 2022  - 4 formate (în limba română și în limba rusă). Valoarea plăcilor expediate către „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L., pentru imprimarea materialelor promoționale menționate, constituie 1704,00 lei din suma totală de 6036 lei, conform facturii fiscale.
Din aceeași factură fiscală reiese că restul sunt materiale promoționale elaborate la comanda Partidului Politic „Șor”, fără identificarea comanditarului, dar care confirmă implicarea directă a partidului politic în desfășurarea campaniei „O viață nouă”.  Reieșind din faptul că ultimele nu țin de campania pentru alegerile locale noi, circumstanțele date urmează a fi examinate separat în cadrul procedurii de control a finanțării partidului politic. Totodată, Comisia consideră oportun expedierea materialelor respective în adresa Procuraturii Anticorupție, în vederea elucidării circumstanțelor confecționării respectivelor, în cadrul procesului penal desfășurat cu privire la finanțarea partidului politic „Șor” pe parcursul primului semestru al anului 2022.
Faptul existenței în arhiva SC „Bavat Print” SRL a fișierelor electronice prin care au fost comandate plăcile termice CTP confirmă lipsa intenției, din partea reprezentanților „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L., de a șterge fișierele electronice din arhiva deținută de prestatorii de servicii care confecționează matrice termice pentru tipografii. Astfel, Comisia apreciază critic refuzul reprezentanților „Toncar” SRL de a răspunde întrebărilor și, după caz, de a  prezenta datele din arhiva versiunii electronice a matricelor elaborate la comanda „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L.
Mai mult, faptul ca reprezentanții companiilor „Toncar” SRL și „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. nu au dorit să coopereze cu organul de control în vederea identificării cu exactitate a acelor modele de plăci de imprimare, numărul lor, modelele exacte a versiunilor electronice a fișierelor care au fost folosite pentru imprimarea materialelor promoționale livrate în interesul candidaților desemnați de Partidul Politic „Șor”, lasă motiv de a bănui o cooperare informală între aceștia. Totuși, examinarea acestui aspect depășește arealul de competență și atribuțiile Comisiei. De remarcat că această cooperare și lipsa unor informații exacte privind numărul de plăci elaborate pentru pregătirea materialelor promoționale este și în favoarea comanditarilor finali, adică a candidaților desemnați de Partidul Politic „Șor”.
În consecință, Comisia apreciază critic argumentele persoanei juridice „CAPAȚINA-PRINT” S.R.L. și faptul ascunderii tuturor etapelor tehnologice, produselor, dar și a echipamentului utilizat la producerea materialelor promoționale elaborate în favoarea candidaților desemnați de către concurentul electoral Partidul Politic „Șor”. Totuși, ascunderea acestor detalii, în cumul cu probele acumulate de Comisie în cadrul controlului, reconfirmă că materialele promoționale nu au fost elaborate la o imprimantă obișnuită de model „Konika Minolta”, ci la sisteme tipografice ofset. La fel, se confirmă că în procesul de elaborare a materialelor promoționale au fost suportate cheltuieli (cel puțin elaborarea matricelor de tip CTP și transportarea acestora către comanditari) care nu au fost indicate de prestator în cadrul controlului desfășurat de Serviciul Fiscal de Stat. Mai mult, în procesul de elaborare a materialelor, conform raportului de evaluare a Camerei de Comerț și Industrie, a fost folosit alt tip de hârtie, mai calitativă. În rezultat, produsele poligrafice mai calitative au fost subevaluate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în documentele primare și rapoartele financiare au fost indicate materiale de calitate inferioară, la un preț mai redus.  
       
       Conform art. 26 din Codul electoral, Comisia analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor. În vederea exercitării acestor atribuții, autorităţile şi instituţiile publice, precum și alți subiecți de drept public sau privat, sunt obligate sau în drept să ofere sprijin Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie în activitatea de supraveghere şi control a respectării legislației cu privire la finanţarea campaniilor electorale. Astfel, la data de 12 iulie 2022, cu nr. CEC-8/1080, Comisia a solicitat Asociației „Promo-LEX” expedierea mai multor mostre de materiale promoționale colectate de către observatori și utilizate de concurentul electoral Partidul Politic „Șor” în campania pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022.
         Prin scrisoarea nr. CEC-7/2854 din 13 iulie 2022, Comisia a recepționat, de la „Promo-LEX”, un răspuns prin care se comunică că colectarea fizică a tuturor modelelor de materiale promoționale distribuite de Partidul Politic „Șor” nu a fost posibilă din cauza că materialele observate erau afișate în spații publice autorizate și/sau neautorizate (panouri, lipite pe piloni). Totodată, în adresa Comisiei au fost remise 2 tipuri de materiale promoționale distribuite de Partidul Politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (un calendar A4, tipărit în baza contractului nr. BOB1 din 05.05.2022, tiraj – 600 exemplare, și o afișă A4, tipărită în baza anexei 3 din 17.05.2022 la contractul nr. BOB1 din 05.05.2022, tiraj – 1000 exemplare).
            Întrucât Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova dispune de evaluatori care sunt în drept și pot stabili prețul de piață pentru materiale poligrafice, având scopul de a examina obiectiv și sub toate aspectele circumstanțele cazului, Comisia Electorală Centrală, prin  demersul nr. CEC-8/1133 din 26 iulie 2022, a dispus contractarea serviciilor de evaluare la această entitate, punând la dispoziție cele două mostre ale produselor promoționale.
          Luând în considerație consemnările Camerei de Comerț și Industrie privind evaluarea produselor poligrafice, se relevă că valoarea de piață, inclusiv TVA, pe hârtie format A4 cu un tiraj de 1000 bucăți ar fi trebuit estimată la suma de 1633,00 lei, iar pentru hârtia în format A3 cu un tiraj de 600 bucăți, la suma de 1593,00 lei. În cazul în care ar fi existat diminuări ale tirajului cu 50% a formatului de hârtie A4 și A3, acesta ar constitui suma de 1250,00 (1250/1000 = 1,25lei/buc.) și, respectiv, suma de 1360,00 lei per 600 buc. (1360/600=2,27 lei/buc.).
           În urma examinării coeficientului diferenței de preț, prezentată de către Camera de Comerț și efectuată în baza raportului de evaluare nr. 0370200 din 08.08.2022, comparativ cu cele prezentate de concurentul electoral, Comisia a stabilit o valoare de referință a coeficientului diferenței de preț în mărime de 1,46 per unitate, conform tabelului prezentat mai jos:
 
nr/o
Cantitatea
Prețul per unitate declarat de PP „Șor”
Prețul per unitate evaluat de Camera de Comerț și Industrie
Coeficientul diferenței de preț
1.
Format A4 - 1 buc. (tiraj -1000)
0,9 lei
1,63 lei
1,81
2.
Format A3 – 1 buc. (tiraj -600)
0,9 lei
1,59 lei
1,77
3.
Format A4 - 1 buc. (tiraj -500)
1,15 lei
1,25 lei
1,09
4.
Format A3 – 1 buc. (tiraj -300)
1,15 lei
1,36 lei
1,18
 
Media coeficientului diferenței de preț
 
 
1,46
           
  Astfel, prin acțiunile și inacțiunile sale, Partidul Politic „Șor” și candidații acestuia, intenționat, induc în eroare atât Comisia, în calitate de organ de supraveghere și control, cât și opinia publică, în ceea ce privește prețul mediu de piață al produselor poligrafice. Pornind de la cele menționate și având în vedere că prețurile evaluate de către Partidul Politic ,,Șor” la astfel de articole promoționale în același format s-au rezumat în mediu la1,00 leu per unitate (-format A4 1000 buc.* 1=1000,00 lei; – format A3 600 buc.*1=600,00 lei), se poate deduce că intenționat s-a produs o diminuare a prețurilor la materialele promoționale utilizate și reflectate în rapoartele financiare ale concurentului electoral menționat. 
Examinând donațiile sub formă de materiale tipografice reflectate în raport de către concurentul electoral Partidul Politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022, Comisia are suspiciuni că prețul declarat pentru acestea este diminuat în mediu de 1,46 ori față de prețul de piață evaluat de către Camera de Comerț și Industrie, astfel fiind eludată condiția impusă de prevederile legale menționate în art. 41 din Codul electoral. Respectiv, pentru a evalua la prețul de piață restul materialelor promoționale utilizate de concurentul electoral în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, Comisia va înmulți prețul declarat de concurent în rapoartele financiare la coeficientul de 1,46. Informațiile cu privire la datele comparative ale prețurilor evaluate de Camera de Comerț și Industrie, Comisia Electorală Centrală și cele indicate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale de către Partidul Politic „Șor” pentru donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii, sunt indicate conform anexelor la prezenta hotărâre. Totuși, se atestă diminuarea artificială a prețurilor pentru materialele promoționale utilizate în toate circumscripțiile electorale. 
Analizând, în cadrul procedurii de control, activitățile de campanie desfășurate de către candidații desemnați de partidul politic „Șor”, Comisia atestă neconcordanțe între cheltuielile indicate și declarate pentru materialele textile (chipiuri, maiouri, tricouri, veste) utilizate în scop de campanie. Așadar, examinând raportul financiar al concurentului electoral și documentele primare de evidență contabilă prezentate de către acesta, la întrunirile organizate de către candidatul la funcția de primar al comunei Ghetlova, dna Anastasia Svetlicinîi, cu alegătorii acestei localități, ultimii au primit articole vestimentare cu logoul Partidului Politic „Șor”,  după cum urmează:
 • chipiu cu Logo, în număr de 15 bucăți, la prețul unitar de 11,73 lei;
 • tricou cu Logo, în număr de 15 bucăți, la prețul unitar de 64,00 lei;
 • geantă, în număr de 15 bucăți, la prețul unitar de 14,00 lei;
 • agendă, în număr de 10 bucăți, la prețul unitar de 10,25 lei, fapt confirmat prin factura fiscală seria EAB 000076474 din 17.05.2022, în sumă totală de 1448,45 lei.
Totodată, examinând postările de pe pagina de Facebook, se constată că dna Svetlicinîi Anastasia a publicat, în perioada 21.05.2022 – 10.06.2022, mai multe fotografii cu tematica întrunirilor cu alegătorii. Astfel, numai în una din pozele de grup, postată la 08.06.2022, ultima este înconjurată de un grup de 32 de cetățeni, simpatizanți ai Partidului Politic „Șor”, toate îmbrăcate în tricouri de culoare albă cu logotipul partidului. 30 de cetățeni poartă chipiuri de culoare albă cu același logou, iar una dintre aceste persoane are atârnat și un fular cu logotipul partidului. Pe fotografia postată la 21 mai 2022, același candidat este înconjurat de alt grup format din 17 persoane, altele decât persoanele descrise în fotografia indicată la 8.06.2022, dintre care 8 poartă tricouri, iar 13, chipiuri de felul celor descrise mai sus. La un simplu calcul matematic, doar din aceste două fotografii, sunt sumate 40 de tricouri, 43 chipiuri și un fular, toate cu logoul partidului, suma de 1600 lei (tricouri 40-15=25*64,00 lei) și suma de 328,44 lei (chipiuri 43-15=28*11,73 lei), adică o sumă totală de 1928,44 lei nu a fost declarată în rapoartele concurentului electoral Partidul Politic „Șor”. La fel, se atestă persoane care au purtat veste fără mâneci ce nici nu au fost incluse în raportul financiar.
În același context, în cazul candidatului la funcția de primar de Zastânca, raionul Soroca, din partea Partidului Politic „Șor”, domnul Purici Serghei, potrivit facturii fiscale seria EAB 000035315 din 14 mai 2022, beneficiază și el de articole vestimentare analogice ca formă și structură, 15 chipiuri și 15 tricouri cu logoul partidului, în sumă totală de 1135,95 lei. După simpla vizualizare a paginii de Facebook, în poza postată la 27 mai 2022, candidatul Purici Serghei este înconjurat de un grup de 19 persoane, dintre care 18 poartă tricou și 17 poartă chipiu de culoare albă cu logotipul Partidului Politic „Șor”. În consecință, se denotă faptul că cel puțin o parte din articole vestimentare nu au fost declarate (cu 3 tricouri mai puțin decât cifra indicată în raport, 3*64=192 lei, și cu 2 chipiuri mai puțin decât cifra indicată în raport, 2*11,73=23,46 lei). Respectiv, bunuri în valoare totală de 215,46 lei nu au fost declarate în rapoartele concurentului electoral Partidul Politic „Șor”.
   Vizualizând postările candidatului la funcția de primar al comunei Moara de Piatră, dl Ionel Ojoc, din partea Partidului Politic „Șor”, au fost identificate poze publicate de acesta în data de 23.05.2022 și, respectiv, în data de 24.05.2022, în ambele concurentul prezentându-se îmbrăcat in tricou de culoare albă cu logotipul partidului „Șor”. În acest caz, nu se atestă alte situații vizibile care ar induce ideea diminuării costului materialelor utilizate în campania electorală.
Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în contextul controlului din oficiu a faptelor invocate în sesizare, precum și în baza informațiilor preluate de pe paginile  candidaților concurentului electoral și datelor obținute de la autoritățile publice și de la agenții economici vizați în prezenta, a realizat controlul financiar al reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”. Este de menționat că, potrivit prevederilor art. 71 alin. (6) din Codul electoral, abaterile financiare nu se supun termenelor de prescripție prevăzute la art. 72–74 din același Cod și pot fi examinate de organul de supraveghere și control în lumina art. 22 alin. (1) lit. q), conform cărora Comisia analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor.
Deși controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor Partidului Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi din 29 mai 2022 a fost inițiat în perioada electorală, dat fiind faptul complexității și volumului acțiunilor întreprinse, acesta s-a desfășurat și finalizat după încheierea campaniei, fapt care este în concordanță cu prevederile art. 71 alin. (6) din Codul electoral.
Astfel, urmare a controlului reflectării veniturilor și cheltuielilor, Comisia a constatat cu certitudine că în campania electorală aferentă alegerilor locale noi din 29 mai 2022, de către concurentul electoral  Partidului Politic „Șor”, au fost folosite fonduri financiare și materiale nedeclarate, după cum urmează:
 • în circumscripția electorală Moara de Piatră, raionul Drochia, în sumă de 2820,00 lei, care în consecință au dus la depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 1982,03 lei, adică echivalentul a 20,73%;
 • în circumscripția electorală Zastânca, raionul Soroca, în sumă de 6127,46 lei, care în consecință au dus la depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 3297,97 lei, adică echivalentul a 19,24%;
 • în circumscripția electorală Ghetlova, raionul Orhei, în sumă de 7392,69 lei, care în consecință au dus la depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 4238,65 lei, adică echivalentul a 23,67%;
 • în circumscripția electorală Bobeica, raionul Hâncești, în sumă de 4449,50 lei, care nu au  dus la depășirea plafonului maxim stabilit.
 
În vederea asigurării egalității concurenților electorali, pentru neadmiterea abaterilor, legiuitorul a stabilit sancțiuni. Astfel, folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral reprezintă temei pentru aplicarea celei mai dure sancțiuni prevăzute de art. 75 din Codul electoral, anularea înregistrării concurentului electoral.
         Pornind de la premisa că controlul finanțării campaniei electorale este finalizat după ce perioada electorală este deja încheiată, iar statutul de partid politic este indispensabil de cel de concurent electoral, Comisia conchide că răspunderea pentru faptele comise de către concurentul electoral se atribuie partidului politic, ca fiind același subiect. Acest fapt se prezumă și din art. 1 al Codului electoral, care definește noțiunea de ,,concurenți electorali”:
„– partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sunt înregistrate de consiliile electorale de circumscripție respective – în cazul alegerilor locale.”
Dat fiind faptul că perioada electorală este încheiată, motiv pentru care sancțiunea sub formă de anulare a înregistrării concurentului electoral nu poate fi aplicată candidaților desemnați de Partidul Politic „Șor”, în atingerea scopului urmărit, Comisia urmează să aplice partidului o sancțiune proporțională faptelor comise în perioada electorală. Respectiv, unica sancțiune eficientă și proporțională în raport cu abaterile admise este cea pecuniară, sub forma lipsirii de subvenții din contul bugetului de stat.
Este de menționat că, potrivit art. 29 alin. (1) din Codul administrativ, „orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertăţile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității”.
Totodată, conform alin. (2) al aceluiași articol, „O măsură întreprinsă de autorităţile publice este proporțională dacă:
a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege;
b) este necesară pentru atingerea scopului;
c) este rezonabilă”.
Potrivit alin. (3) din norma vizată, „Măsura întreprinsă de autorităţile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit”.
În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a menționat că sancțiunile aplicate în procesul electoral trebuie să fie prompte și imediate. Astfel, Curtea Constituțională accentuează necesitatea sancționării concurenților electorali pentru a asigura transparența finanțării campaniei electorale, statuând: „49. CEC este responsabilă pentru supravegherea finanțării campaniei electorale, […]. Cu toate acestea, lipsa supravegherii financiare efective și a sancțiunilor proporționate pentru încălcări s-a dovedit a fi o problemă și a condus la îngrijorări cu privire la transparența finanțării pentru colectarea semnăturilor și agitația electorală” (Hotărârea Curții Constituționale din 13 decembrie 2016 „Privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova, sesizarea nr. 139e/2016”).
Conducându-se de principiul proporționalității și urmare a scopului legal în neadmiterea abaterilor constatate de la prevederile aferente finanțării campaniei electorale, Comisia reține că Partidul Politic „Șor”, pe parcursul mai multor campanii electorale, a încălcat continuu disciplina financiară și a admis încălcări ale prevederilor aferente finanțării în mai multe campaniei electorale, fapte constatate prin următoarele hotărâri:
1) alegerile locale noi din 29 mai 2022, prin pct. 3 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 549 din 7 iunie 2022 ,,Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022”;
2) alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021:
a) prin hotărârea CEC nr.157/2021 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada 13-19 noiembrie 2021”;
b) prin hotărârea CEC nr. 169/2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021”;
c) prin hotărârea CEC nr. 188/2021 ,,Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”;
d) prin hotărârea CEC nr. 205/2021 „Privind executarea punctului 2 din hotărârea nr. 190/2021 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie 2021, pentru perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2021”;
3) alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020:
a) prin hotărârea nr. 3779/2020 „Cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice, blocul electoral și candidatul independent pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția uninominală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020”;
b) prin hotărârea CEC nr. 3791/2020 „Cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6985 din 3 februarie 2020 a Partidului Liberal.
4) alegerile locale noi din 20 mai 2018, prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 mai 2018, dosarul nr.3ra-746/18;
5) alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, prin hotărârea CEC nr. 435/2016 „Cu privire la contestația nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu”.
În concluzie, concurentului electoral vizat, practic în fiecare campanie electorală, i-au fost aplicate aproape toate sancțiunile prevăzute de art. 75 Cod Electoral, pentru abaterile admise în respectarea disciplinei financiare.
Suplimentar constatărilor Comisiei, faptul subestimării cheltuielilor de către concurenții electorali în campania pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 este constatat și de observatorii misiunii de observare „Promo-LEX” https://promolex.md/wp-content/uploads/2022/07/Raport-ALN_29.05..pdf (graficul nr. 19). Conform raportului final de monitorizare a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 al misiunii, publicat în iulie 2022, mai mulți concurenți electorali au subestimat cheltuielile declarate Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripție. Cu toate acestea, doar Partidul Politic „Șor” este singurul concurent electoral care a depășit plafonul total al cheltuielilor cumulativ pe toate circumscripțiile electorale. Astfel, potrivit observatorilor, plafonul cumulativ de cheltuieli în circumscripțiile în care concurentul vizat a desemnat candidați este de circa 66266 lei, plafonul cumulativ al cheltuielilor fiind de 76595 lei.
De reținut că Comisia Electorală Centrală, reieșind din faptul că Partidul Politic ,,Șor” nu a avut deschis cont cu mențiunea „Fond electoral” în vederea realizării drepturilor electorale, a admis și a acceptat cu bună credință finanțarea campaniei concurentului exclusiv prin intermediul donațiilor directe în mărfuri și servicii, cu precondiția formulată de a efectua corect operațiunile financiare și de a reflecta cheltuielile reale la prețul mediu de piață. Însă, după cum se atestă din materialele controlului, concurentul a folosit metoda respectivă de finanțare cu rea credință, tăinuind costul real al materialelor promoționale și încercând să inducă în eroare organul de control. Mai mult, contrar propriei obligații de a evalua la prețul de piață donațiile în mărfuri și servicii, fapt stabilit și prin hotărârea CEC nr. 549/2022, concurentul s-a rezumat la reflectarea costului declarat de donatori, ultimii fiind persoane complice și interesate în diminuarea cheltuielilor reale.
Astfel, se atestă un comportament continuu și intenționat al Partidului Politic „Șor” de încălcare a disciplinei financiare, care per ansamblu generează indubitabil consecințe prescrise imperativ de lege, pentru restabilirea scopului legitim al alegerilor. Or, plasarea concurenţilor electorali și a partidelor politice pe poziţii diferenţiate, cu avantaje ce depăşesc limitele legii şi cu un indice capabil să afecteze echilibrul electoral, viciază direct atât drepturile electorale pasive, cât şi drepturile electorale active, aceste acțiuni fiind contrare scopului statului de drept de organizare a unor alegeri libere și corecte, care reprezintă pilonul legitimității puterii obținute în urma acestora.
De menționat este și faptul că, la data de 6 septembrie curent, pentru a asigura realizarea procedurală a dreptului la apărare, Comisia, prin intermediul poștei electronice, a citat conducerea Partidului Politic „Șor”, în persoana unui reprezentant împuternicit desemnat în calitate de participant, de a se prezenta la sediul Comisiei la data de 8 septembrie 2022, ora 14.00, pentru depunerea declarațiilor în cadrul procedurii administrative de control privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral Partidul Politic „Șor” pentru alegerile locale noi desfășurate în luna mai 2022, iar ulterior audierii acesta să facă cunoștință cu materialele dosarului administrativ. Ulterior, la data de 7 septembrie curent, funcționarul public din cadrul Direcției supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale s-a deplasat la sediul Partidului Politic „Șor”, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Kogălniceanu, 51/1, pentru a transmite fizic citația pentru data de 8 septembrie 2022. Recepționarea acesteia i-a fost însă refuzată de către reprezentanții partidului, care nici nu au binevoit să se legitimeze. Se constată astfel că partidul politic respectiv nu a dat curs citației Comisiei și nu s-a prezentat la acțiunile procesuale. Mai mult, reprezentanții Partidului Politic „Șor” nu s-au prezentat nici la ședința publică a Comisiei Electorale Centrale din 9 septembrie curent.  
În consecință, analizând în cumul faptele și probele, comportamentul în timp și în cadrul procesului de control al concurentului, Comisia consideră judicios de a sancționa Partidul Politic ,,Șor” pentru folosirea fondurilor materiale nedeclarate, dar și pentru depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral. Astfel, în vederea obținerii unui scop legitim de respectare a prevederilor legale, ținând cont de abaterile financiare sub aspectul volumului, pe de o parte, și al caracterului acestora, pe de altă parte, luând în considerare și comportamentul continuu vicios de respectare a disciplinei financiare, Comisia atestă rezonabilitatea și proporționalitatea aplicării Partidului Politic ,,Șor” a sancțiunii de bază sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni. La stabilirea pedepsei de bază, Comisa ia în considerație că sancțiunea de bază, reieșind din prevederile lit. d) alin. (2) art. 75 Cod Electoral, nu poate fi mai mică decât o eventuală sancțiune complementară, ori, potrivit alin. (4) a aceluiași articol, sancțiunea complementară privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat este fixată pentru o perioadă de la 6 luni până la un an. 
Totodată, referitor la executarea sancțiunii, reținem că, prin hotărârea nr. 205/2021,  Partidul Politic „Șor” a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de un an, începând cu 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2022. Respectiv, sancțiunea aplicată prin prezenta hotărâre urmează a fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2023 și se va considera executată la data de 30 iunie 2023.
În temeiul art. 18 alin. (2), (4) și (5), art. 22 alin. (2), art. 41, art. 43, art.75 alin (2) lit. d) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de informațiile prezentate în urma controlului veniturilor și cheltuielilor cu privire la cheltuielile reflectate în rapoartele financiare ale concurentului electoral Partidul Politic „Șor” din campania electorală aferentă alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
2. Se constată folosirea de către Partidul Politic ,,Șor” a fondurilor financiare și materialelor nedeclarate la alegerile locale noi, în următoarele circumscripții electorale: Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia, în sumă de 2820,00 lei, Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca, în sumă de 6127,46 lei, Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei, în sumă de 7392,69 lei și Bobeica, raionul Hâncești, în sumă de 4449,50 lei. Se constată depășirea plafonului maxim stabilit a cheltuielilor în circumscripția electorală Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia, cu suma de 1982.03 lei, în circumscripția electorală Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca, cu suma de 3297,97 lei și în circumscripția electorală Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei, cu suma de 4238,65 lei.
3. Se aplică Partidului Politic ,,Șor” sancțiunea sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2023 și până la 30 iunie 2023 inclusiv.
4. Hotărârea se transmite Procuraturii Anticorupție, în urma celor constatate în partea descriptivă a prezentei hotărâri, pentru întreprinderea acțiunilor ce se impun.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 9 septembrie 2022
Nr. 678