Nr. 1639 - cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Fălești

  • 28.11.2023
  • 653
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor
Consiliului raional Fălești
 
În temeiul hotărârii nr. 24/1 din 23 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 prin care au fost validate și atribuite mandatele de consilier și declarați candidații supleanți în Consiliul raional Fălești și în conformitate cu art. 32 din Codul electoral nr. 325/2022, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, pct. 1 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se convoacă pentru data de 01 decembrie 2023, ora 10:00, în prima ședință consilierii Consiliului raional Fălești (adresa: orașul Fălești, str. Ştefan cel Mare, 50).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 3 zile de la comunicare fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chişinău, 28 noiembrie 2023
Nr. 1639