Nr. 2664 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

  • 16.09.2014
  • 8576
  • 0

 

HOTĂRÎRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

 cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

 

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 28 mai 2014, a fost stabilită data de 30 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului, intrată în vigoare la 15 septembrie 2014. Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr.05/8983 din 15 septembrie 2014, a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

În conformitate cu prevederile art. 18, 26 alin. (1) lit. d), 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pînă la stabilirea datei alegerilor care, potrivit statutelor, au dreptul să participe la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (lista se anexează).

2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.     

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                       Iurie CIOCAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                        Andrei VOLENTIR

 

 

Chişinău, 16 septembrie 2014       

Nr. 2664