Nr. 1913 - cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

  • 11.12.2018
  • 2188
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice

cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

 

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 197 din 27 iulie 2018, a fost stabilită data de 24 februarie 2019 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9558 din 11 decembrie 2018, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 11 decembrie 2018

Nr. 1913