Nr. 637 - cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 octombrie 2022

  • 09.08.2022
  • 2976
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice
care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități
din 16 octombrie 2022
 
Prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 553/2022, nr. 573/2022 și nr. 612/2022, a fost stabilită data alegerilor locale noi în satul Sălcuța, raionul Căușeni, comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia, comuna Braniște, raionul Râșcani.
Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a publica lista partidelor politice și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza informației prezentate de Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea nr. 01/5161 din 26 iulie 2022, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/2940 din 27 iulie 2022, Agenția Servicii Publice a prezentat Comisiei lista actualizată a partidelor și altor organizații social-politice.
De asemenea, conform prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral, dreptul de a desemna candidați pentru alegeri, în cazul în care se întrunesc toate condițiile stabilite de prezentul cod, îl au partidele și alte organizații social-politice înregistrate, în modul stabilit, până la stabilirea datei alegerilor, în conformitate cu statutele (regulamentele) lor și cu legislația în vigoare.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se dă publicității Lista partidelor și altor organizații social-politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul să participe la alegerile locale noi în unele localități din 16 octombrie 2022, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Pavel POSTICA
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 9 august 2022
Nr. 637