Nr. 636 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022

  • 09.08.2022
  • 2443
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale
în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022
 
În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022, precum și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 21, art. 26, art. 72 alin (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 16 octombrie 2022, după cum urmează:
1) Angelica Caraman, președinte:
a) coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea și desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;
b) coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali și de implementare a programelor de educație electorală;
2) Pavel Postica, vicepreședinte:
a) asigură supravegherea și controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în conturile bancare cu mențiunea „Fond electoral”;
b) conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;
c) coordonează activitatea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Sălcuța, raionul Căușeni;
d) coordonează activitatea consiliului electoral de circumscripție, ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022;
e) coordonează elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la constituirea consiliului electoral de circumscripție și degrevarea membrilor acestuia;
f) participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;
g) coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor în circumscripția electorală respectivă;
3) Alexandr Berlinschii, secretar:
a) coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor în aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;
b) coordonează și asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;
c) coordonează activitatea de comunicare a hotărârilor Comisiei, dispozițiilor președintelui Comisiei, precum și a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere;
d) coordonează modelele documentelor electorale;
e) coordonează activitatea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni, raionul Cimișlia;
f) coordonează activitatea consiliului electoral de circumscripție, ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022;
g) coordonează elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la constituirea consiliului electoral de circumscripție și degrevarea membrilor acestuia;
h) participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;
i) coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor în circumscripția electorală respectivă;
4) Lilian Enciu, membru:
a) reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
5) Ludmila Lupașco, membru:
a) coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;
6) Sergiu Gurduza, membru:
a) coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către Comisia Electorală Centrală;
7) Teodora Vanghelii, membru:
a) reprezintă, în cazul în care este delegată, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
8) Vasile Postolache, membru:
a) reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
b) coordonează activitatea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Braniște, raionul Rîșcani;
c) coordonează activitatea consiliului electoral de circumscripție, ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022;
d) coordonează elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la constituirea consiliului electoral de circumscripție și degrevarea membrilor acestuia;
e) participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;
f) coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor în circumscripția electorală respectivă.
2. În perioada electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 16 octombrie 2022, remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent se efectuează conform art. 21 alin. (2) al din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 157-158 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Pavel POSTICA
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                              Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 9 august 2022
Nr. 636