Nr. 4061 - cu privire la ridicarea unui mandat de consilier din cadrul Consiliului comunal Ciutulești, raionul Florești

  • 27.07.2020
  • 181
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la ridicarea unui mandat

de consilier din cadrul Consiliului comunal Ciutulești, raionul Florești

 

La 17 iulie 2020, Autoritatea Națională de Integritate a informat Comisia Electorală Centrală despre emiterea actului de constatare nr. 70/12 din 15 mai 2020 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către doamna Garaz Aurica, consilier din partea Partidului Democrat din Moldova în cadrul Consiliului comunal Ciutulești, raionul Florești, solicitând totodată inițierea procedurii de ridicare a mandatului.

Conform actului de constatare, persoana vizată a fost informată despre inițierea procedurii de control și care îi sunt drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În actul de constatare se menționează că doamna Garaz Aurica, în perioada 15 august 2018 – 19 august 2019, a exercitat simultan mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciutulești și funcția de șef (director) al Casei de cultură din comuna Ciutulești, ceea ce este contrar prevederilor art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Ulterior, la data de 21 iulie 2020, doamna Garaz Aurica a comunicat Comisiei că dânsa cunoaște despre faptul emiterii actului de constatare respectiv și că nu l-a contestat în instanța de judecată.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, pct. 15 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se ridică, în baza actului de constatare nr. 70/12 din 15 mai 2020 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților emis de Autoritatea Națională de Integritate, mandatul consilierului Garaz Aurica, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ciutulești, raionul Florești.

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutulești, raionul Florești.

3. Secretarul Consiliului comunal Ciutulești, raionul Florești, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       
Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 27 iulie 2020

Nr. 4061