Nr. 3791 - cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6985 din 3 februarie 2020 a Partidului Liberal

  • 04.03.2020
  • 722
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6985 din 3 februarie 2020 a Partidului Liberal

           

La data de 3 februarie 2020, Partidul Liberal (în continuare – PL) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o sesizare cu privire la presupuse încălcări ale prevederilor legale comise de Partidul Politic „Șor” (în continuare – PPȘ) în cadrul desfășurării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, stabilite pentru data de 15 martie 2020.

În calitate de probă la sesizare, autorul anexează și fotografii, relatând că pe data de 1 februarie 2020 în municipiul Hâncești au fost desfășurate manifestații organizate de PPȘ la care au participat, în mod organizat, alegătorii din localitățile circumscripției respective, cărora le-a fost pus la dispoziție transport gratuit, precum și oferite pungi pe care era imprimată simbolica PPȘ și care conțineau câte un chipiu, tricou, carnet, pix, ziare și ciocolate.

PL formulează critici la adresa PPȘ pentru faptul că organizează periodic transportarea alegătorilor la parcul de agrement ”Orhei Land”, realizate de Asociația Obștească ”Pentru Orhei”, în opinia sa acest fapt fiind o formă de mită electorală.

În baza celor comunicate, PL solicită verificarea legalității acțiunilor PPȘ și a fluxului financiar al partidului, precum și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.

Comisia, relevă că în partea ce privește abaterile depistate în activitatea grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Balinschi Vitalie, candidat al PPȘ la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, Comisia s-a pronunțat prin hotărârea nr. 3779 din 4 martie 2020, în privința PPȘ fiind aplicate două sancțiuni sub formă de avertisment - pentru  nedeclararea resurselor financiare contrar prevederilor art.41 alin.(4) din Codul electoral (în redacția aplicabilă pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile uninominale, conform art. VI din Legea nr. 113/2019) și pentru depășirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, stabilit prin hotărârea CEC nr. nr.3556 din 13 ianuarie 2020, iar, complementar, în baza art. 75 alin.(4) din Codul electoral, s-a aplicat sancțiunea sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat. 

Prin urmare, Comisia prin prezenta hotărâre se va pronunța numai în partea ce vizează pretinsele încălcări ale prevederilor legale în cadrul organizării transportării alegătorilor la diverse evenimente.

 

În referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/7021 din 6 februarie, PPȘ contestă concluziile și constatările formulate în sesizare și solicită respingerea acestora, inclusiv pe motiv că autorul sesizării nu are statut de concurent electoral și, în conformitate cu art. 71 alin. (1) din Codul electoral, nu este subiect cu dreptul de a înainta contestații.

De asemenea, pornind de la definiția noțiunii de concurent electoral dată în art. 1 din Codul electoral, potrivit căreia această calitate o are candidatul înregistrat, precum și formațiunea politică din partea căreia el candidează, PPȘ la data de 1 februarie 2020 nu avea statut de concurent electoral, prin urmare nu este subiect împotriva căruia poate fi depusă o contestație electorală.

Mai mult, PPȘ face referire și la art. 72 alin. (1) din Codul electoral, potrivit căruia acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se contestă direct în instanţa de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acţiunii/identificării inacţiunii, fapt pentru care, în opinia acestuia, Comisia nu dispune de competența materială de a examina cauza în fond.

 

Pentru data de 25 februarie 2020 s-a stabilit ședința Comisiei, având pe ordinea de zi dezbaterea subiectului în cauză și audierea părților pe marginea problemelor abordate în sesizare.

La ședință, reprezentantul PL, Ion Ceban, nu a prezentat acte care să-i confirme împuternicirile legale de a reprezenta formațiunea, fapt pentru care a fost audiat numai reprezentantul PPȘ, Vadim Banaru, împuternicit în baza procurii.

Deci, în cadrul ședinței din 25 februarie, domnul Vadim Banaru a afirmat că partidul pe care îl reprezintă nu a organizat niciun fel de transportare și nu are o asemenea menire de a transporta persoanele dintr-o localitate în altă. Totodată, a precizat că acțiunile ce țin de vizitarea parcului de agrement ”OrheiLand” au fost efectuate sub patronajul Asociaţiei Obştești ”Pentru Orhei”. Respectiv, consideră că acțiunile insinuate în sesizare nu vizează Partidul Politic ”Șor”.

De asemenea, a susținut că nu cunoaște scopul pentru care Asociaţia Obştească ”Pentru Orhei”  transportă cetățenii din municipiul Hâncești la parcul de agrement ”OrheiLand” și dacă persoanele asociației sunt membri ai Partidului Politic ”Șor”, deoarece nu o reprezintă, ci reprezintă Partidul Politic ”Șor”.

În cadrul ședinței din 25 februarie, reprezentantului PPȘ i-au fost adresate mai multe întrebări, la care acesta nu a putut oferi informații concludente, de aceea formațiunii i s-a dat timp suplimentar să le prezinte în scris.

La data de 28 februarie 2020, reprezentantul PPȘ a depus o referință suplimentară, înregistrată la Comisie sub nr.CEC-7/7300, însă aceasta nu conținea informații privind transportarea alegătorilor.

Prin adresa nr.CEC-8/2004 din 28 februarie 2020, Comisia i-a solicitat Asociaţiei Obştești ”Pentru Orhei” să prezinte considerentele vizavi de cele relatate, însă până la data examinării sesizării în fond, Comisia nu a primit niciun răspuns din partea acesteia.

 

La 24 februarie 2020, Comisia i-a solicitat Inspectoratului de poliție Hâncești investigarea celor relatate în sesizare. Prin răspunsul nr. 34/36-1976 din 2 martie 2020, Inspectoratul de Poliție Hâncești a prezentat materialele acumulate de organele de poliție, aferente cazurilor de transportare a alegătorilor din circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești în municipiul Orhei.

 

Suplimentar, la  2 martie 2020, PL  a  prezentat o  probă video descărcată de pe pagina de Facebook a Partidului Politic „Democrația Acasă”. Imaginea video respectivă a fost preluată ulterior și difuzată de mai multe companii media.

 

 În cadrul ședinței din 4 martie 2020, reprezentantul PPȘ a invocat faptul precum că alegătorii chestionați de colaboratorii de poliție ar fi fost „presați” să facă declarații mincinoase referitor la activitatea PPȘ și a prezentat în copie declarațiile date de nouă cetățeni care ar fi fost constrânși să facă declarații calomnioase.

 

Analizând materialele acumulate, Comisia relevă următoarele.

 

Din procesele-verbale privind actele de constatare întocmite de colaboratorii poliției, s-au identificat 58 de persoane care au beneficiat de transport organizat în raionul Orhei. Conform declarațiilor acestora, rezultă că în perioada 17 ianuarie 2020 – 29 februarie 2020 s-a organizat transportarea locuitorilor circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, inclusiv copii, în raionul Orhei pentru diverse evenimente cu caracter cultural la care s-a făcut agitație electorală în favoarea candidatului PPȘ, Balinschi Vitalie, și anume:

- excursie la parcul de distracție ”OrheiLand”, inclusiv cu eliberarea gratuită a biletelor la spectacol;

- excursie prin municipiul Orhei;

- excursie la Mănăstirea Curchi;

- vizitarea localului de alimentație publică (restaurant).

 

Potrivit declarațiilor persoanelor audiate de poliție, în timpul excursiilor organizatorii îi îndemnau  să-l voteze pe candidatul PPȘ, Balinschi Vitalie, care își asumă obligația pentru realizarea diferitor proiecte de infrastructură (drumuri, iluminare, parcuri de distracție etc.). După excursii, la întoarcerea acasă participanților li se ofereau câte o sticlă de 0,5 l. cu apă dulce și o chiflă.

Conform declarațiilor unui alegător din circumscripția electorală în cauză, la 17 ianuarie 2020, după excursia prin municipiul Orhei, el împreună cu alți alegători au fost transportați la restaurantul ”Ellada” din această localitate, unde a avut loc conferința partidului la care a luat cuvântul Marina Tauber, vicepreședinta PPȘ, care i-a îndemnat pe cei prezenți să-l susțină pe Balinschi Vitalie, candidatul partidului la alegerile parlamentare noi. În cadrul acestui eveniment, a vorbit prin Skype în regim on-line președintele PPȘ, Ilan Șor, el a rostit îndemnuri electorale similare, le-a promis alegătorilor și suma de 3000 lei în cazul în care candidatul acestui partid va câștiga alegerile. După partea festivă a acestui eveniment, toți cei prezenți au fost invitați la masă fiind serviți cu diverse bucate.  

 Declarații similare a făcut și un alt grup de alegători din circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, conform cărora după excursia prin municipiul Orhei și la parcul de distracție ”OrheiLand”, ei împreună cu alți participanți, pe data de 8 februarie 2020, au fost transportați la restaurantul ”Ellada” unde le-a fost pregătiră o masă. În local Marina Tauber, vicepreședinta  PPȘ și Balinschi Vitalie, candidatul din partea acestui partid, i-au îndemnat să-l voteze pe acesta din urmă la scrutinul din 15 martie 2020.  La întoarcerea în sat le-a fost oferită câte o sticlă cu apă dulce și o chiflă.

De asemenea, conform declarațiilor unui alt alegător din aceeași circumscripție, la data de 9 februarie 2020 s-a organizat pentru alegători o excursie la mănăstirea Curchi, iar după excursie toți participanții au fost adunați într-o sală spațioasă (în jur de 300 de persoane) unde de pe scenă au fost îndemnați de Marina Tauber, vicepreședinta  PPȘ, să voteze candidatura înaintată de partid, după aceasta au fost invitați să se servească la masa cu diferite bucate.

Conform declarațiilor încă a unui alegator din circumscripția electorală vizată, la 13 februarie 2020, el împreună cu alți concetățeni au fost transportați într-o excursie prin municipiul Orhei, ghidul care îi însoțea i-a îndemnat să voteze candidatul din partea PPȘ dacă doresc ca și în localitățile lor să aibă loc schimbări ca acelea din Orhei.

 După excursie, participanții au fost invitați să intre într-un restaurant la o întrunire cu reprezentanții  PPȘ unde candidatul acestui partid la funcția de deputat, Balinschi Vitalie, a făcut agitație electorală în favoarea sa, iar celor prezenți (în jur de 200 de persoane) le-au fost servite diverse bucate și băuturi. 

 

Astfel, din declarațiile alegătorilor din circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești rezultă că aceștia au fost transportați pentru a vizita mai multe locuri de atracție din municipiul Orhei, unde le-a fost oferită hrană în localuri specializate de alimentație publică. În  timpul când luau masa, erau îndemnați să îl voteze pe Balinschi Vitalie, candidatul la funcția de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești din partea PPȘ.

 

În vederea elucidării depline a circumstanțelor cauzei, Comisia a contrapus identitatea persoanelor din numărul celor 58 audiate de organele de drept și a stabilit că șase dintre acestea se regăsesc în listele de subscripție pentru susținerea candidatului Balinschi Vitalie la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare uninominale noi în circumscripția electorală nr. 38, municipiul Hâncești.

Prin proba suplimentară (imaginea video) prezentată la 2 martie 2020 de către PL se atestă obiectiv și indubitabil faptul organizării la 1 februarie 2020 a transportării alegătorilor din s. Stolniceni, r-nul Hâncești, localitate din circumscripția uninominală nr.38, municipiul Hâncești, la excursie în municipiul Orhei cu distribuirea publicației ”Pentru popor”, tipărit la comanda PPȘ. Persoana care distribuie publicația anunță că transportarea cetățenilor este organizată de PPȘ.

 

Prin hotărârea nr. 5 din 19 ianuarie 2020 a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, a fost înregistrat grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Balinschi Vitalie, din partea PPȘ  pentru circumscripția electorală uninominală nr.38, municipiul Hâncești.

Prin hotărârea nr.17 din 7 februarie, consiliul electoral l-a înregistrat pe Balinschi Vitalie în calitate de candidat la alegeri.

 

În sesizare se invocă organizarea transportării alegătorilor de către Asociația Obștească „Pentru Orhei” (în continuare – AOPO), fapt confirmat de reprezentantul PPȘ în cadrul ședinței din 25 februarie 2020.

Comisia reține că legătura cauzală dintre PPȘ și AOPO a fost stabilită încă prin hotărârea Comisiei nr. 435 din 20 octombrie 2016 „Cu privire la contestația nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu”, prin care s-a stabilit utilizarea cardului de reduceri al magazinului social administrat de AOPO în folosul PPȘ, atunci fiind inițiată procedura de anulare a înregistrării candidatei PPȘ la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Inna Popenco, admisă prin hotărâri irevocabile ale instanțelor judecătorești.

 

De asemenea, este de remarcat că, potrivit informației prezentate de Agenția Servicii Publice, în calitate de președinte al asociației figurau:

1. Maria Albot, din data de 21 iulie 2015 până la 2 august 2016, aleasă deputat pentru circumscripția națională pe lista PPȘ, ulterior demisionată conform Hotărârii nr. 108 din 31 iulie 2019 a Parlamentului Republicii Moldova;

2. Ilona Șor, din data de 2 august 2016 până la 15 august 2017, este mama vitregă a președintelui PPȘ, Ilan Șor, conform informațiilor publice;

3. Pavel Verejanu, din data de 22 decembrie 2017 până la 30 septembrie 2019, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 a candidat pe lista PPȘ pentru circumscripția națională și concomitent pentru circumscripția uninominală nr. 10, mun. Bălți, din partea aceluiași partid, iar în urma alegerilor din 20 octombrie 2019 a fost ales primar al municipiului Orhei pe lista PPȘ.

 

De remarcat că sediul PPȘ, conform Registrului de stat al persoanelor juridice, este identic cu cel al Asociației Obștești „Pentru Orhei”, fiind situat în municipiul Orhei, str. V. Lupu, nr. 36, of. 326.

 

Astfel, se observă o legătură directă între conducătorii AOPO și PPȘ în interes comun, inclusiv în diverse proiecte mediatizate, cum ar fi magazine și farmacii sociale, parcul de distracție ”OrheiLand”, precum și acțiuni de agitație electorală în favoarea candidaților Partidului Politic „Șor”.

Comisia observă că, indiferent de organizatorul de jure al transportării alegătorilor la diferite excursii și de faptul că s-au oferit mese alegătorilor în localuri specializate de alimentație publică, prezența activă la aceste evenimente a factorilor de decizie din cadrul partidului, în persoana vicepreședintei Marina Tauber, fiind de facto persoana care exercită atribuțiile în lipsa conducătorului, precum și a candidatului Balinschi Vitalie, denotă beneficierea de servicii prestate în folosul său, iar după cum reiese inclusiv din proba video – acestea au și fost declarate ca organizate de partid.

 

Astfel, se constată faptul că sursele financiare folosite pentru organizarea transportării alegătorilor în scopuri electorale nu au fost declarate în rapoartele financiare ale PPȘ, pentru situația din 14, 21 și 28 februarie 2020. Respectiv aceste cheltuieli au fost achitate din alte fonduri, și nu din mijloacele financiare acumulate în contul cu mențiunea „Fond electoral”, fapt care confirmă obiectiv încălcarea de către concurentul electoral PPȘ a prevederilor art.41 alin.(4) din Codul electoral, ceea ce reprezintă temei pentru anularea înregistrării în condițiile art.75 alin.(5) lit. a) din Codul electoral a candidatului Balinschi Vitalie.

 

Luând în considerare faptul stabilirii cu certitudine că din rândul alegătorilor care au fost transportați la evenimentele electorale ale PPȘ se regăsesc și persoane care și-au pus semnătura în listele de subscripție pentru candidatul partidului înaintat în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, apar suspiciuni rezonabile asupra existenței semnelor constitutive ale componentei infracțiunii prevăzute de art. 1811 din Codul penal - coruperea alegătorilor: ”Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului”, fapt pentru care Comisia  urmează să sesizeze Procuratura Generală în acest sens pentru investigarea acestor circumstanțe.

 

Analizând probele suplimentare prezentate în cadrul ședinței din 4 martie 2020 de către reprezentantul PPȘ, se constată că semnatarii acestor înscrisuri nu neagă faptul că au fost transportați la Orhei, inclusiv la parcul ”OrheiLand” indicând că transportarea lor a fost efectuată de către Asociația Obștească „Pentru Orhei”.

 

În astfel  de circumstanțe se constată faptul că finanțarea transportării alegătorilor a fost efectuată în folosul PPȘ în scopul efectuării agitației electorale de către Asociația Obștească „Pentru Orhei”, care este o organizație necomercială. Respectiv se constată și încălcarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. h) din Codul electoral.

 

Pentru motivele expuse și în temeiul art. 18 alin.(2), art. 22 alin. (2) lit. d), art. 41 alin. (3) lit. h),  alin. (4) și art. 75 alin. (5) lit. a) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se admite sesizarea nr. CEC-7/6985 din 3 februarie 2020 a Partidului Liberal în partea ce ține de organizarea transportării alegătorilor din circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești la evenimente electorale ale Partidului Politic ”Șor”.

2. Se constată folosirea de către concurentul electoral Partidul Politic „Șor” (candidatul la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Balinschi Vitalie) a fondurilor financiare și materiale nedeclarate la alegerile parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești din 15 martie 2020.

3. Se solicită Curții de Apel Chișinău anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic ”Șor” (a candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Balinschi Vitalie) în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești din 15 martie 2020 și se transmit Curții de Apel Chișinău materialele ce au stat la baza adoptării prezentei hotărâri.

4. Se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării celor constatate în prezenta hotărâre prin prisma existenței elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 1811 din Codul penal.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată fără respectarea calei prealabile direct la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău, str. Teilor, 4 , în decurs de 3 zile din data adoptării prezentei hotărâri.

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 4 martie 2020          

Nr. 3791