Nr. 1644 - cu privire la unele sesizări depuse de candidații Iurie Beșliu și Oleg Petelca din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți și Inspectoratul de Poliție Bălți

 • 28.11.2023
 • 459
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la unele sesizări depuse de candidații Iurie Beșliu și Oleg Petelca

din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” la funcția de consilier

în Consiliul municipal Bălți și Inspectoratul de Poliție Bălți

 

I. Aspecte introductive

 1. Comisia Electorală Centrală a înregistrat sub nr. CEC-7/9686 din 5 noiembrie 2023 sesizarea cu nr. 2 din 4 noiembrie 2023 a candidatului la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Iurie Beșliu. Conform acesteia, la data de 2 noiembrie 2023, domnul Iurie Beșliu, accesând contul personal de Facebook, a constatat că domnul Veaceslav Jucov, contracandidatul său desemnat de Partidul Politic „RENAȘTERE”, promovează pe contul său de Facebook publicitate electorală în susținerea candidaților la funcția de primar al municipiului Bălți și de consilier local din partea Partidului Politic „RENAȘTERE” în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, care nu este achitată din fondul electoral, dar personal de domnul Veaceslav Jucov.
 2. Comisia a mai înregistrat sub nr. CEC-7/9687 din 5 noiembrie 2023 o altă sesizare cu nr. 73 din 4 noiembrie 2023 a domnului Iurie Beșliu, conform căreia la data de 3 noiembrie 2023 dânsul, de asemenea accesând contul personal de Facebook, a constatat că domnul Sergiu Burlacu, candidatul la funcția de primar și consilier al municipiului Bălți, desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova, promovează pe contul său de Facebook publicitate electorală în susținerea candidaților la funcția de primar al municipiului Bălți și consilier local din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, care nu este achitată din fondul electoral, dar personal de domnul Sergiu Burlacu.
 3. O altă sesizare a fost depusă de Inspectoratul de poliție Bălți, cu nr. 34/23-20933 din 5 noiembrie 2023, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/9718 din 6 noiembrie 2023. Potrivit acesteia, la data de 4 noiembrie curent, cet. Petelca Oleg a sesizat organul de poliție, precum că la data de 4 noiembrie 2023 simpatizanții Partidului Politic „RENAȘTERE” au difuzat publicitate electorală cetățenilor din mun. Bălți, în speță au distribuit pliante electorale în cutiile poștale din blocurile de locuit.

În urma măsurilor întreprinse de angajații poliției, s-a stabilit că în zilele de 2 și 3 noiembrie curent simpatizanții partidului numit au repartizat în cutiile poștale ale cetățenilor din str. Independenței nr. 37 din mun. Bălți pliante electorale, care reprezintă publicitate politică în favoarea concurentului electoral Alexandru Nesterovschi, promovându-i imaginea cu scop de a-i determina pe alegători să-și dea votul pentru acesta la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 și care nu corespund prevederilor art. 9 din Legea nr. 62/2022 și pct. 19 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023.

Astfel, Inspectoratul de Poliție Bălți a constatat că acțiunile partidului în cauză întrunesc elementele contravenției prevăzute la art. 50 alin. (2) din Codul contravențional nr. 218/2008.

Totodată, Comisia a înregistrat sub același nr. CEC-7/9718 din 6 noiembrie 2023 încă o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți, cu nr. 34/23-20934 din 5 noiembrie 2023, conform căreia la data de 4 noiembrie 2023 cet. Iurie Beșliu a sesizat organul de poliție, precum că la data de 3 noiembrie 2023 pe rețeaua de socializare Facebook cet. Burlacu Sergiu își promovează candidatura la funcția de primar al mun. Bălți și pe ale candidaturilor din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova la funcția de consilier municipal.

În urma măsurilor întreprinse de angajații poliției, s-a stabilit că Sergiu Burlacu pe pagina sa de Facebook (link atașat la sesizare) a efectuat agitație electorală adresată locuitorilor/alegătorilor din mun. Bălți, pe care i-a îndemnat să iasă la vot și să-și dea votul pentru candidații din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți, în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. În urma examinării postării, s-a stabilit că este publicitate electorală, care nu corespunde prevederilor art. 9 din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate și pct. 19 și 83 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023.

Astfel, Inspectoratul de Poliție Bălți a constatat că acțiunile concurentului în cauză întrunesc elementele contravenției prevăzute la art. 50 alin. (2) din Codul contravențional nr. 218/2008.

 1. De asemenea, Comisia a înregistrat sub nr. CEC-7/9955 din 9 noiembrie 2023 o sesizare a domnului Oleg Petelca, candidat la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, care i-a fost transmisă spre examinare conform competenței de către Consiliul electoral al circumscripției electorale Bălți nr. 2. Autorul acesteia comunică aceleași fapte ca și în sesizarea nr. CEC-7/9686 din 5 noiembrie 2023, precum că la data de 2 noiembrie 2023, accesând contul personal de Facebook, a constatat că domnul Veaceslav Jucov, candidatul la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți, desemnat de Partidul Politic „RENAȘTERE”, promovează pe contul său de Facebook publicitate electorală în susținerea candidaților din partea Partidului Politic „RENAȘTERE” la funcția de primar al municipiului Bălți și consilier local, în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, care nu este achitată din fondul electoral, dar personal de domnul Veaceslav Jucov.

 

 1. Așadar, conform art. 44 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116/2018, „pentru desfășurarea cu celeritate a procedurii administrative, autoritatea publică este în drept să admită examinarea concomitentă a mai multor petiții depuse de mai mulți participanți la aceeași autoritate publică când, în baza raportului material-juridic dintre participanți, ele se află în conexiune prin pretențiile revendicate sau problemele comune și când există posibilitatea examinării lor în aceeași procedură și de aceeași autoritate publică. Fiecare participant participă în cadrul procedurii administrative în mod independent față de ceilalți participanți”.

Potrivit art. 80 alin. (1) din același cod, „în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexate, chiar dacă scopul lor este diferit”.

Astfel, pentru a asigura realizarea eficientă a procedurilor administrative, Comisia decide conexarea sesizărilor și examinarea acestora într-o singură procedură administrativă.

 1. Conform art. 95 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022, „termenul general de depunere a contestațiilor în perioada electorală este de 3 zile, care se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărârea”. Având în vedere că sesizările nu depășesc termenul indicat supra, se constată că acestea au fost depuse în termenul legal.
 2. Totodată, cu referire la termenul de examinare a prezentelor sesizări de către Comisie, menționăm că acesta este respectat, întrucât, potrivit art. 100 alin. (3) din același cod, „examinarea contestațiilor privind finanțarea partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute de prezentul cod. La examinarea contestațiilor privind finanțarea partidelor politice se vor aplica reglementările prezentului cod și ale Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, precum și dispozițiile regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat de Comisia Electorală Centrală”.

 

II. Argumentele Partidului Politic „RENAȘTERE”

 1. Prin adresa nr. CEC-8/3624 din 7 noiembrie 2023, Comisia a solicitat Partidului Politic „RENAȘTERE” prezentarea referinței asupra celor invocate în sesizarea formulată de candidatul la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, domnul Iurie Beșliu.
 2. Conform referinței nr. 019-E din 8 noiembrie 2023, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9863 din 8 noiembrie 2023, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” a încheiat un contract de parteneriat cu compania „Drive Marketing Pro”, achitând suma de 20 000 lei pentru servicii de promovare. Mai mult, sunt atașate extrase de plată către compania META (Facebook), care atestă plăți efectuate de compania care a prestat serviciile de promovare pe social-media pentru servicii de publicitate on-line în valoare de 90,00 euro, 70,00 euro și, respectiv, 71,00 euro.
 3. Astfel, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” susține că plata pentru publicitatea on-line a fost efectuată conform prevederilor legale și contractuale stabilite, totodată făcând trimitere la punctele 28 și 81 din Regulamentul cu privire la modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023.
 4. Prin adresa suplimentară nr. CEC-8/3680 din 11 noiembrie 2023, Comisia i-a solicitat Partidului Politic „RENAȘTERE” prezentarea referinței asupra celor invocate în sesizarea Inspectoratului de Poliție Bălți.
 5. Conform referinței nr. 22-E din 13 noiembrie 2023, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/10183 din 13 noiembrie 2023, se menționează că, întrunind calitatea de furnizor și producător al materialelor de publicitate în temeiul pct. 11, 19 și 20 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, Partidul Politic „RENAȘTERE” a imprimat materialele publicitare vizate în sesizare pe utilaj tehnic propriu (imprimantă de model: RICOH Aficio MP C6000, parte a patrimoniului partidului în baza unui contract de donație). Acest fapt este indicat pe materialele respective, conținând textul: „Publicitate politică PP Partidul Renaștere, confecționat pe utilaj tehnic propriu la sediul Partidului „RENAȘTERE”, str. Pușkin 4, mun. Chișinău, tiraj: 5000 ex.”. Totodată, arată că materialele folosite la confecționarea materialelor publicitare (hârtie, vopsea pentru imprimantă) au fost indicate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale, fiind achitate din contul cu mențiunea „Fond electoral”.
 6. Mai arată că materialele publicitare respective sunt cele care au rămas la simpatizanții partidului și nu au putut fi scoase din circuit și lichidate, ca și în cazul altora în contextul executării hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1483/2023. Astfel, precizează că materialele vizate au fost confecționate până la data de 23 octombrie 2023, iar partidul se conduce în activitatea sa de prevederile cadrului normativ legal și acționează în limitele acestuia, iar în cazul invocat în sesizări nu poate fi considerat ca fiind o încălcare a normelor stipulate în art. 70 din Codul electoral nr. 325/2022.

 

 

III. Argumentele Partidului Liberal Democrat din Moldova

 1. Prin adresa nr. CEC-8/3624 din 7 noiembrie 2023, Comisia a solicitat și Partidului Liberal Democrat din Moldova prezentarea referinței asupra celor invocate în sesizarea formulată de candidatul la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, domnul Iurie Beșliu.
 2. În referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9829 din 7 noiembrie 2023, Partidul Liberal Democrat din Moldova informează că la data de 2 noiembrie 2023 din contul cu mențiunea „Fond electoral” al partidului a fost transferată pe contul bancar al domnului Burlacu Sergiu suma de 5000 lei pentru sponsorizarea mesajelor pe rețelele de socializare, în baza ordinului de plată nr. 290 din 2 noiembrie 2023. Totodată, partidul la data de 3 noiembrie 2023 a indicat aceste cheltuieli în pct. 3.1.6.7 din Raportul privind finanțarea campaniei electorale pe care l-a prezentat Comisiei Electorale Centrale.

 

IV. Considerentele Comisiei Electorale Centrale

 1. Examinând sesizările și materialele anexate, probatoriul colectat în cadrul procedurii administrative, inclusiv punctele de vedere ale participanților, Comisia Electorală Centrală relevă următoarele circumstanțe de fapt și de drept, esențiale pentru examinarea spețelor.

 

 1. Privind Partidul Politic „RENAȘTERE”
 1. Referitor la publicitatea pe rețeaua de socializare indicată
 1. Examinând Raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru săptămâna III, prezentat de partid, Comisia a constatat  că la compartimentul IV „Cheltuieli”, subpunctul 3.1.6.6, este indicată suma de 20 000,00 lei achitată conform ordinului de plată nr. 37 din 19 octombrie 2023 și invoce-ului nr. 100/RN din 16 octombrie 2023 către compania „Drive Marketing Pro” SRL pentru publicitate în rețeaua internet (plasarea publicității pe paginile web ale agenților economici, instituțiilor, organizațiilor și pe alte platforme on-line).
 2. Totodată, analizând și informația privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral” la data de 19 octombrie 2023, s-a constatat că la data respectivă partidul a efectuat o tranzacție către compania menționată pentru plata serviciilor de plasare a publicității electorale on-line (Google, Meta), conform invoice-ului nr. 100/RN din 16 octombrie 2023.
 3. Prin adresa nr. CEC-8/3809 din 20 noiembrie 2023, Comisia a solicitat companiei „Drive Marketing Pro” SRL prezentarea: 1) a contractului încheiat între Partidul Politic „RENAȘTERE” și companie privind prestarea serviciilor de publicitate menționate; 2) a facturilor/invoice-urilor dintre companie și difuzorii de publicitate (inclusiv Facebook), în cazul difuzării publicității partidului prin intermediul altor difuzori de publicitate; 3) a informației privind spoturile publicitare ale partidului plasate sau sponsorizate de compania „Drive Marketing Pro” SRL pe rețeaua de socializare Facebook, pe Google etc., cu indicarea numărului de cont (ID), datei de difuzare, sumelor recepționate de la partid pentru acestea și celor achitate difuzorului de publicitate; 4) a altor informații utile în legătură cu prestarea serviciilor de publicitate partidului.
 4. Prin adresa înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/10832 din 23 noiembrie 2023, compania „Drive Marketing Pro” SRL a prezentat copia contractului încheiat între Partidul Politic „RENAȘTERE” și companie privind prestarea serviciilor de publicitate menționate, precum și copiile celor 3 facturi dintre compania respectivă și difuzorul de publicitate META (Facebook), indicate în referință.
 5. La descifrarea tranzacțiilor conform facturilor prezentate s-a constatat că în perioada 31 octombrie 2023, ora 00:00, până la 1 noiembrie 2023, ora 11:05, a fost difuzată publicitatea cu tema: „С любовью к городу, с уважением к Бельчанам!”, pentru care a fost achitată suma de 4,34 euro. Totodată, s-a mai constatat difuzarea publicității cu subiectul indicat supra în perioada 1 noiembrie 2023, ora 00:00, până la 2 noiembrie 2023, ora 12:41, pentru care a fost achitată suma de 9,43 euro. De asemenea, compania a prezentat și tranzacțiile efectuate în perioada 1 octombrie 2023 – 23 noiembrie 2023 pentru achitarea publicității în rețeaua Google, cu un rulaj de 346,14 dolari SUA.
 6. Prin adresa nr. CEC-8/3866 din 26 noiembrie 2023, Comisia a solicitat domnului Veaceslav Jucov prezentarea informațiilor în legătură cu circumstanțele de fapt și de drept privind producerea și difuzarea spotului publicitar indicat.
 7. La data de 27 noiembrie 2023, domnul Veaceslav Jucov a informat Comisia despre același contract prezentat în referințele depuse de Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” și compania menționată și a formulat argumente similare celor din referințe.
 8. Conform referinței nr. 019-E din 8 noiembrie 2023, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9863 din 8 noiembrie 2023, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” a încheiat un contract de parteneriat cu compania „Drive Marketing Pro”, achitând suma de 20 000 lei pentru servicii de promovare. Sunt atașate extrase de plată către compania META (Facebook), care atestă plăți efectuate de compania care a prestat serviciile de promovare pe social-media pentru servicii de publicitate on-line în valoare de 90,00 euro, 70,00 euro și, respectiv, 71,00 euro.
 9. Astfel, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” susține că plata pentru publicitatea on-line a fost realizată conform prevederilor legale și contractuale stabilite, totodată făcând trimitere la punctele 28 și 81 din Regulamentul cu privire la modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023.
 10. Astfel, Comisia constată că spotul publicitar difuzat în perioada 31 octombrie 2023 până la 3 noiembrie 2023, cu tema: „С любовью к городу, с уважением к Бельчанам!”, a fost achitat din mijloacele financiare de pe contul cu mențiunea „Fond electoral” și care au fost reflectate în raportul privind finanțarea campaniei electorale.

Totodată, având în vedere difuzarea publicității Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” pe platformele Google și Meta (Facebook), plățile urmau a fi delimitate și reflectate în rubricile corespunzătoare din Raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru săptămâna III a partidului. Deci, plățile pentru publicitatea partidului pe platforma Google urma a fi delimitată și indicată la compartimentul IV „Cheltuieli”, subpunctul 3.1.6.6. „Publicitate în rețeaua internet (plasarea publicității pe paginile web ale agenților economici, instituțiilor, organizațiilor și pe alte platforme on-line)”, iar cea de pe platforma META (Facebook) la subpunctul 3.1.6.7. „Publicitatea pe rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Tik-tok etc.)”. Respectiv, Comisia consideră judicios de a atenționa Partidul Politic „RENAȘTERE” asupra necesității respectării legislației electorale privind reflectarea corectă a cheltuielilor în cadrul raportului de finanțare a campaniei electorale ale acestuia.

 

 1. Cu privire la distribuirea materialelor publicitare indicate.
 1. Cu referire la argumentul Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, conform căruia materialele publicitare în cauză au fost cele imprimate la echipamentul tehnic propriu, făcând parte din materialele publicitare constatate ca distribuite cu încălcarea legislației electorale prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1483/2023, menționăm că partidul urma să întreprindă toate măsurile ca respectivele materiale să fie eliminate din spațiul public.
 2. Astfel, se constată că Partidul Politic „RENAȘTERE” nu a executat pe deplin somația de la pct. 11 din hotărârea Comisiei nr. 1483 din 24 octombrie 2023, conform căreia partidul a fost obligat să asigure eliminarea din spațiul public a materialelor publicitare în termen rezonabil, dar nu mai târziu de 3 zile din data adoptării respectivei hotărâri.
 3. Având în vedere neexecutarea somației de a fi eliminate toate materialele publicitare imprimate la echipament tehnic propriu după deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, Comisia consideră judicios de a-i aplica Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” sancțiunea sub formă de avertisment pentru nerespectarea legislației electorale privind executarea conformă a hotărârii organului electoral.

 

 1. Privind Partidul Liberal Democrat din Moldova
 1. Prin adresa nr. CEC-7/7239 din 27 septembrie 2023, Partidul Liberal Democrat din Moldova a informat Comisia despre deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” la B.C. „Moldindconbank” S.A., totodată a prezentat și rechizitele bancare ale acestuia.

Verificând extrasul de cont pentru data de 2 noiembrie 2023, prezentat de către instituția bancară prin adresa nr. CEC-7/9581 din 3 noiembrie 2023, s-a constatat că la data de 2 noiembrie 2023, prin ordinul de plată nr. Doc. 290 (interbancar), a fost transferată suma de 5000,00 lei către domnul Burlacu Sergiu, privind plata pentru sponsorizarea mesajelor pe rețele de socializare.

 1. De asemenea, examinând Raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 3 – 5 noiembrie 2023, săptămâna V, prezentat de Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a constatat că la compartimentul 3.1.6.7 ,,Publicitate pe rețele de socializare (facebook, instagram, twitter, tik-tok etc.)”, partidul a indicat cheltuieli în sumă de 41167,00 lei.
 2. Deci, se atestă că publicitatea electorală efectuată la data de 3 noiembrie 2023 pe rețeaua de socializare Facebook de către domnul Sergiu Burlacu a fost reflectată în Raportul privind finanțarea campaniei electorale și achitată din contul cu mențiunea „Fond electoral”, ceea ce este în corespundere cu prevederile art. 56 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022, conform căruia „toate cheltuielile pentru activitatea grupurilor de inițiativă și pentru campaniile electorale se efectuează din mijloacele de pe contul cu mențiunea „Fond electoral”/„Destinat grupului de inițiativă””.

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. d) și f), 32, 91 alin. (5), 95 alin. (1), 100 alin. (3) și 101 alin. 2 lit. c), 102 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 44 alin. (4) și 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018 și în conformitate cu Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023, Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023 și Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

 1. Se resping sesizările nr. CEC-7/9686 și CEC-9687 din 5 noiembrie 2023 depuse de candidatul la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, domnul Iurie Beșliu, și nr. CEC-7/9955 din 9 noiembrie 2023 depusă de candidatul la funcția de consilier în Consiliul municipal Bălți desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, domnul Oleg Petelca.
 2. Se ia act de sesizarea nr. CEC-7/9718 din 6 noiembrie 2023 depusă de Inspectoratul de Poliție Bălți.
 3. Se constată achitarea publicității Partidului Politic „RENAȘTERE”, difuzată în perioada 31 octombrie 2023 – 3 noiembrie 2023 pe pagina personală a domnului Veaceslav Jucov, din mijloacele financiare din contul cu mențiunea „Fond electoral” și reflectarea cheltuielilor pentru producerea și difuzarea acesteia în raportul privind finanțarea campaniei electorale a partidului menționat.
 4. Se aplică sancțiunea sub formă de avertisment Partidului Politic „RENAȘTERE” pentru nerespectarea prevederilor legislației electorale, în speță pentru neexecutarea conformă a hotărârii organului electoral.
 5. Se constată reflectarea în raportul privind finanțarea campaniei electorale corespunzător și achitarea din contul cu mențiunea „Fond electoral” de către Partidul Liberal Democrat din Moldova a publicității electorale difuzate pe rețeaua de socializare Facebook de către domnul Sergiu Burlacu la data de 3 noiembrie 2023.
 6. Se remite prezenta hotărâre spre informare participanților la procedura administrativă.
 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresă: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                    Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 28 noiembrie 2023

Nr. 1644